Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Lietuvių ir lenkų bendradarbiavimas siekiant išsaugoti kultūros išteklius ir kurti pagrindą turizmui

2021 m. sausio 1 d. pradėtas įgyvendinti 2014-2020 m. „Interreg V-A Lietuva-Lenkija“ bendradarbiavimo per sieną projektas „Lietuvių ir lenkų bendradarbiavimas siekiant išsaugoti kultūros išteklius ir kurti pagrindą turizmui“ Nr. LT-PL-5R-384.

Projekto partneriai: iš Lietuvos Respublikos – Šalčininkų rajono savivaldybės administracija ir Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras, iš Lenkijos Respublikos – Suvalkų valsčius ir Vygrų nacionalinis parkas.

Projekto tikslas – sujungiant partnerių jėgas ir žinias intensyvinti tarpkultūrinį dialogą ir didinti kultūros ir gamtos paveldo objektų patrauklumą pasienio regione plėtojant artimesnius kultūrinius ryšius bei darnų požiūrį į turizmą.

Projekto įgyvendinimo metu planuojami susitikimai, bendri turistiniai renginiai ir kultūriniai manai tarp Lietuvos ir Lenkijos partnerių. Yra numatyti partnerių teritorijoje esančio kultūros paveldo pristatymo ir populiarinimo renginiai, kūrybinės dirbtuvės sutvarkytuose objektuose, informacinės medžiagos leidyba. Projekto metu planuojama atlikti Jašiūnų dvaro sodybos svirno tvarkybos darbus, restauruoti vietovėje Krzywe esantį kluoną ir atnaujinti jo ekspoziciją, įrengti Suvalkų valsčiaus teritorijoje esančios Green Velo atkarpos infrastruktūrą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. Bendras projekto biudžetas – 883 836,83 Eur. Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos skirta – 543 485,01 Eur (85 proc. projekto vertės finansuojama Europos regiono plėtros fondo lėšomis, 7,5 proc. projekto vertės kofinansuojama iš Lietuvos Respublikos biudžeto, 7,5 proc. – Šalčininkų rajono savivaldybės biudžeto lėšos).