Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Kvietimas teikti paraiškas Neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija kviečia neformaliojo vaikų švietimo (toliau- NVŠ) teikėjus, pretenduojančius į jų vykdomų programų tikslinį finansavimą nuo 2022-09-01 iki 2023-05-31, iki š. m. rugpjūčio 16 d. teikti paraiškas įvertinti NVŠ programų atitiktį reikalavimams.

Finansuojant NVŠ programas prioritetas teikiamas:

1. techninės kūrybos, gamtos ir ekologijos, informacinių technologijų, technologijų, medijų krypties NVŠ programos, prisidedančios prie STEAM (angl. k. Science, Technology, Engineering, Art (creative activities), Mathematics) įgyvendinimo plėtros

2. į 9–12 klasių / 1–4 gimnazijos klasių Mokinių amžiaus tarpsnį orientuotos NVŠ programos;

3. NVŠ programų kryptims, kurių nevykdo veikiantys savivaldybėje NVŠ teikėjai ir Formalųjį švietimą papildančio ugdymo švietimo įstaigos;

4. NVŠ programoms, kurios įgyvendinamos savivaldybės kaimų vietovėse, kur vyksta mažiausiai NVŠ programų.

Nauji NVŠ teikėjai, prieš teikdami paraišką(-as), turi atlikti sekančius veiksmus:

1. Užsiregistruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR), jeigu dar nėra užsiregistravę. Registruoja Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistas Edmund Učkuronis, 302 kab., tel. (8 380) 30 181, el. p. edmund.uckuronis@salcininkai.lt

2. Užsiregistruoti Nacionaliniame švietimo programų registre ( NŠPR) www.nspr.lt. Konsultuoja Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistas Edmund Učkuronis, 302 kab., tel. (8 380) 30 181, el. p. edmund.uckuronis@salcininkai.lt

3. Užpildyti Šalčininkų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formą (1 priedą) ir pagal gautus prisijungimus įkelti ją į NŠPR.

4. Kai programa bus įregistruota NŠPR ir jai bus suteiktas nuolatinis NŠPR programos numeris, NVŠ programos atitikties reikalavimams paraišką(-as) su NŠPR kodu bei prašymą dėl programos akreditacijos pateikti ne vėliau kaip iki 2022 m. rugpjūčio 16 d.:

- pristatyti užpildytus ir pasirašytus dokumentų originalus Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui, 324 kab. Švietimo ir sporto skyriaus vyriaująjai specialistei Irinai Aikovskajai.

Dokumentų, kuriuos reikia pateikti, sąrašas:

1. Prašymą dėl NVŠ programos akreditacijos, nurodant grupių skaicių bei jų vykdymo vietos adresą.

2. NŠPR‘e užregistruotos NVŠ programos išrašą;

3. Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams pasirašytą paraišką;

4. Dokumentų, įrodančių, kad gali dirbti mokytoju, kopijas: (Įsakymas „Dėl Pedagoginių ir psichologinių žinių kurso vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2017 m. birželio 28 d. Nr. V-534, punktai: I skirsnis, 2 punktas)

5. Pedagoginio įšsilavinimo diplomo kopija;

6. Pedagoginių ir psichologinių žinių kurso pažymėjimo kopiją ( (Įsakymas „Dėl Pedagoginių ir psichologinių žinių kurso vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2017 m. birželio 28 d. Nr. V-534, I skyrius, 5 punktas; II skyrius, 11 punktas su papunkčiais);

7. NVŠ sporto programų teikėjai, neturintys Pedagoginio išsilavinimo diplomo, pateikia trenerio pažymėjimo kopiją.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistę Iriną Aikovskają, 324 kab., tel. (8 380) 30 180, irina.aikovskaja@salcininkai.lt

Pridedama:

  1. ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS
  2. PARAIŠKOS FORMA
  3. PRAŠYMAS DĖL PROGRAMOS AKREDITACIJOS

NVŠ programų vertinimo komisijos posėdis vyks rugpjūčio 22- 24 d.d.

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktorius patvirtins akredituotų NVŠ programų 2022 m. rugsėjo- gruodžio mėnesių laikotarpiui sąrašą iki 2022 m. rugpjūčio 26 d. NVŠ teikėjai bus informuoti elektroninių paštu.

NVŠ teikėjai, kurių programos bus akredituotos, turės atvykti nuo 2022 m. rugpjūčio 29 d. iki 2022 m. rugsėjo 9 d.  į Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus 324 kab. pas vyriaujsiąją specialistę Iriną Aikovskają, NVŠ programų finansavimo sutarčių pasirašymui 2022 m. rugsėjo- gruodžio mėn. laikotarpiui.