Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Kviečiame siūlyti kandidatus į Šalčininkų rajono savivaldybės NVO tarybą

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija kviečia Šalčininkų rajono nevyriausybines organizacijas teikti kandidatus į Šalčininkų rajono nevyriausybinių organizacijų tarybą (Šalčininkų rajono NVO tarybą). Kandidatus gali teikti Šalčininkų rajone veikiančios jaunimo, kultūros, sporto, socialinių ir kitų veiklos sričių nevyriausybinės organizacijos bei vietos bendruomenės. Viena NVO gali pasiūlyti vieną atstovą į Šalčininkų rajono NVO tarybą. Esant daugiau negu penkiems pasiūlytiems NVO atstovams, bus organizuojamas pasiūlytų atstovų susirinkimas dėl penkių NVO atstovų delegavimo į Šalčininkų rajono NVO tarybą. Kandidatus galima teikti el. paštu priimamasis@salcininkai.lt iki gegužės 18 d. 12.00 val.

NVO taryba yra visuomeniniais pagrindais veikianti kolegiali patariamoji institucija, teikianti siūlymus Šalčininkų rajono savivaldybės institucijoms ir įstaigoms dėl Savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų plėtros politikos formavimo ir įgyvendinimo. NVO tarybos sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio. NVO tarybos nario kadencijos trukmė – dveji metai. NVO tarybos nariams už dalyvavimą NVO tarybos veikloje nemokama.

Šalčininkų rajono NVO tarybos funkcijos:

- teikia Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų stiprinimo;

- dalyvauja rengiant Savivaldybės institucijų ir įstaigų teisės aktų, susijusių su nevyriausybinių organizacijų plėtra, projektus;

- dalyvauja Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms atliekant analizę dėl Savivaldybės administruojamų viešųjų paslaugų teikimo ir teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo;

- dalyvauja darbo ar ekspertų grupėse nevyriausybinių organizacijų plėtros valstybės politikos klausimams svarstyti;

- vertina ir skleidžia informaciją apie nevyriausybines organizacijas ir jų veiklą;

- stiprina bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų, įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų;

- vertina ir teikia siūlymus dėl Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų programų ar projektų finansavimo;

- atlieka kitas funkcijas, susijusias su nevyriausybinių organizacijų veikla.