Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Kviečiame dalyvauti jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programoje

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija skelbia paskutinę registraciją į ,,Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą“ (toliau – Programa), kuria siekiama didinti jaunimo užimtumą vasaros laikotarpiu, ne ugdymo proceso metu, skatinti ir didinti pagalbą jauniems žmonėms įgyti praktinių įgūdžių, įsidarbinti.

Programa skirta Šalčininkų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusiam jaunimui nuo 16 iki 21 m. (toliau – jaunimas arba jaunas žmogus), besimokančiam pagal pagrindinio, vidurinio arba profesinio ugdymo programą (toliau – jaunimas arba jaunas žmogus). Programos vykdymo terminas – einamųjų metų liepos–rugpjūčio mėnesiai, ne ugdymo proceso metu.

Darbdaviai:

Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, kuris veiklą vykdo Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje;

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, seniūnijos, savivaldybės įmonės ir įstaigos;

Smulkaus ir vidutinio verslo subjektai, kaip juos apibrėžia Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo įstatymas, registruoti ir vykdantys veiklą Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje;

Lietuvos Respublikoje įsteigtos organizacijos ir įstaigos, kurios įregistruotos ir vykdo veiklą Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje;

Lietuvos Respublikoje įsteigta kita organizacija (ūkininkas), kuri veiklą vykdo Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje;

Lietuvos Respublikos pilietis, kuris verčiasi individualia veikla (pagal individualios veiklos pažymėjimą ar verslo liudijimą) ir veiklą vykdo Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje.

Registracija:

Jaunas žmogus, susiradęs būsimą darbdavį, ar darbdavys, suradęs įsidarbinti norintį jauną (-us) žmogų (žmones) ir su juo (jais) suderinęs dalyvavimą Programoje, turi iki š. m. rugpjūčio 16 d. 12.00 val. Šalčininkų rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorei Viktorijai Rekst el. paštu: viktorija.rekst@salcininkai.lt atsiųsti užpildytą, pasirašytą ir nuskenuotą registracijos formą. Įdarbinamas jaunas asmuo norintis dalyvauti Programoje, pateikia Savivaldybei el. paštu: viktorija.rekst@salcininkai.lt– užpildytą, pasirašytą ir nuskenuotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

Su atrinktais dalyviais, darbdaviais ir Šalčininkų rajono savivaldybės administracija pasirašys trišales sutartis.

Informaciją ir konsultacijas teikiantis asmuo:

Viktorija Rekst, Šalčininkų rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė, tel. +37061574908, el. p. viktorija.rekst@salcininkai.lt.

Konsultacijos teikiamos iki š. m. rugpjūčio 16 d. imtinai, darbo dienomis darbo valandomis (pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadienį nuo 8.00 val. iki 15.45 val.).

Registracijos forma

Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo