Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis

2022 m. lapkričio 23 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje Nr. VL-19 numatomi svarstyti klausimai:

5. Kamičių pilkapyno (u. k. 47186), Šalčininkų r. sav., Dainavos sen., Kamičių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos reikalingumo.
Papildoma informacija:
Statusas: -
Akto parengimo pagrindas: 1) Departamentui 2020 m. pateikta informacija apie naujai išaiškintą spėjamą pilkapyną; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2020 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2020 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. Į-292 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2020 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. Į-17 „Dėl Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“ pakeitimo“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: Priimti sprendimą dėl apsaugos reikalingumo naujai išaiškintam kultūros paveldo objektui.
Aktu siūloma: Pilkapynui suteikti apsaugą, atsižvelgiant į pilkapių paplitimą, apibrėžti teritoriją, nustatyti archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, vertingąsias savybes (reljefą, sampilus, akmenų vainikus ar jų liekanas), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

6. Valakavičių piliakalnio su gyvenviete (u. k. 24121), Šalčininkų r. sav., Pabarės sen., Valakavičių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Piliakalnis su gyvenviete ir piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė inicijuoti skelbti valstybės saugomais, piliakalnio su gyvenviete piliakalnis paskelbtas kultūros paminklu.
Akto parengimo pagrindas: 1) Departamento direktoriaus 2020-12-01 įsakymu Nr. Į-346 „Dėl inicijavimo kultūros paveldo objektų skelbimo valstybės saugomais“, Kiaulėkų piliakalnis su gyvenviete (u. k. 36714) ir Kiaulėkų piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė (u. k. 36715), patenkantys į Valakavičių piliakalnio su gyvenviete (u. k. 24121) vizualinės apsaugos zoną, inicijuoti skelbti valstybės saugomais; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: Neapibrėžta apsaugos zona (kultūros paveldo objektas patenka į Valakavičių piliakalnio su gyvenviete (u. k. 24121) vizualinės apsaugos pozonį), patikslinti vertingąsias savybes.
Aktu siūloma: Atsižvelgiant į archeologinius duomenis, apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (rytų kryptimi nuo teritorijos), atitinkantį Taisyklių 13.1 papunkčio reikalavimus, apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį, jį kiek sumažinant pietvakarinėje dalyje, patikslinti vertingąsias savybes (piliakalniui su gyvenviete vietoje piliakalnio aikštelės nustatant aikštelę, vietoje griovių – griovį).
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

7. Kiaulėkų piliakalnio su gyvenviete (u. k. 36714), Šalčininkų r. sav., Pabarės sen., Valakavičių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Piliakalnis su gyvenviete ir piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė inicijuoti skelbti valstybės saugomais, piliakalnio su gyvenviete piliakalnis paskelbtas kultūros paminklu.
Akto parengimo pagrindas: 1) Departamento direktoriaus 2020-12-01 įsakymu Nr. Į-346 „Dėl inicijavimo kultūros paveldo objektų skelbimo valstybės saugomais“, Kiaulėkų piliakalnis su gyvenviete (u. k. 36714) ir Kiaulėkų piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė (u. k. 36715) inicijuoti skelbti valstybės saugomais; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: Neapibrėžta apsaugos zona (kultūros paveldo objektas patenka į Valakavičių piliakalnio su gyvenviete (u. k. 24121) vizualinės apsaugos pozonį), patikslinti vertingąsias savybes.
Aktu siūloma: Patikslinti vertingąsias savybes (piliakalniui su gyvenviete vietoje piliakalnio aikštelės nustatant aikštelę).
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
<...>.

Posėdžio pradžia 13 val.
Daugiau informacijos suteiks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Augustina Kurilienė, tel. nr. (8 5) 273 11 01.