Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Keičiasi Civilinės metrikacijos skyriaus prašymų pateikimo tvarka

2020 m. spalio 30 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas „Dėl teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir Civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo“. Norėtume atkreipti Jūsų dėmesį į esminius pakeitimus:

Dėl prašymo įregistruoti santuoką pateikimo

  • Prašymas įregistruoti santuoką civilinės metrikacijos įstaigoms gali būti pateikiamas elektroniniu paštu ar kitais elektroninių ryšių būdais, taip pat registruotu paštu ar per kurjerį, arba tiesiogiai, t. y. įprasta tvarka, atvykus į civilinės metrikacijos įstaigą.

Dėl kitų Civilinės metrikacijos teikiamų paslaugų

  • Prašymai dėl teikiamų Civilinės metrikacijos įstaigos paslaugų gali būti pateikti registruotu paštu arba per kurjerį. Registruoto pašto, kurjerio paslaugų bei užsakytos paslaugos valstybės rinkliavos apmokėjimą patvirtinantys dokumentai civilinės metrikacijos įstaigai turi būti pateikti iki dokumento išsiuntimo.

Dėl išrašų atsiėmimo tvarkos

  • Taisyklėse taip pat nustatyta, kad atsiimti išrašus ir pažymas dėl kliūčių sudaryti santuoką nebuvimo gali ne tik turintis teisę tą dokumentą gauti asmuo ar jo atstovas, bet ir kitas, pareiškėjo prašyme nurodytas, asmuo, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Tokiu atveju nereikalaujama papildomai sudaryti įgaliojimą ir jį pateikti civilinės metrikacijos įstaigai.