Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

JRD skelbia finansavimo konkursus 2010 metams

Jaunimo reikalų departamentas skelbia Nacionalinių jaunimo organizacijų ir Regioninių jaunimo organizacijų tarybų institucinės paramos finansavimo konkursus 2010 metams

2009 m. lapkričio 13 d. JRD direktorius patvirtino JO potencialo plėtojimo ir institucinės paramos, Jaunimo veiklos regionuose ir Regioninių jaunimo organizacijų tarybų potencialo stirpinimo (Apskritųjų stalų) ir Jaunimo Koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo tikslinės programų 2009 m finansavimo konkursų nuostatus.

Konkurse gali dalyvauti jaunimo organizacijos, atitinkančios visas žemiau išvardintas sąlygas:
turi demokratiškai renkamus kolegialius valdymo organus, į kurių sudėtį išrinkti jauni žmonės sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų atitinkamo kolegialaus valdymo organo narių;
ne mažiau kaip 2/3 visų programos vykdytojų turi būti jauni žmonės;
ne mažiau kaip 2/3 visų programos dalyvių turi būti jauni žmonės.
Taip pat kiekvienam konkurse teikiančioms organizacijoms yra keliami specialūs reikalavimai, kurios rasite nuostatų III skyriuje.
Konkursų nuostatus rasite čia.
Paraiškos formos: JO potencialo; Veiklos regionuose; Koordinacinės veiklos.
Paraiškų laukiame iki 2009 m. gruodžio 7 d. (pirmadienio).
Išsamensnės informacijos teiraukitės tel. 2497 007, Lina Pilkienė, el.p.l.pilkiene@jrd.lt

Irina Lovkelienė