Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Įvyko integralios pagalbos plėtros 2022 – 2029 m. projekto partnerių atranka

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija informuoja, kad 2022 m. lapkričio 18 d. įvyko Integralios pagalbos plėtros 2022–2029 metų projekto partnerių atrankos komisijos, sudarytos Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 21 d.  įsakymu Nr. DĮV-1452 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės Integralios pagalbos teikimo projekto partnerių atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo ir komisijos sudarymo“, posėdis.

Projekto partneriu atrinktas Šalčininkų socialinių paslaugų centras, atitinkantis Integralios pagalbos plėtros 2022–2029 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. A1-552 „Dėl Integralios pagalbos plėtros 2022–2029 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 13.1–13.2 papunkčiuose nurodytus reikalavimus.

Šalčininkų socialinių paslaugų centras turi daugiau nei 2 metų dienos socialinės globos ir slaugos paslaugų teikimo patirtį Šalčininkų rajono savivaldybėje ir galės toliau tęsti integralios pagalbos teikimą.

Integrali pagalba – dienos socialinė globa ir slauga, teikiama vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims.