easy to read
Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Informacija apie pritarimą projektiniams pasiūlymams

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 p., Šalčininkų rajono savivaldybės administracija pritaria  ,,Elektros tinklų (30/10 kV transformatorių ir 110 kV kabelių linijos) bei atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių energijos gamybos statinių (saulės šviesos energijos elektrinės) Šalčininkų r. sav., Jašiųnų sen., statybos projektas.“ projektiniam pasiūlymui.

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMO ATASKAITA

easy to read