Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Informacija apie pritarimą projektiniams pasiūlymams

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 p., Šalčininkų rajono savivaldybės administracija pritaria ,,Esamo pastato (un. Nr. 8599-1007-1094), esančio Pamūrinės k. 6, Gerviškių sen., Šalčininkų r., rekonstravimo projektas“ projektiniam pasiūlymui.

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

ATASKAITA