Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Informacija apie pritarimą projektiniams pasiūlymams

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 p., Šalčininkų rajono savivaldybės administracija pritaria ,, Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato, Šalčininkų r. sav., Jašiūnų sen., Vaitiešiūnų k., Krantinės g. 36 B statybos projektas“ projektiniam pasiūlymui.

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

PROTOKOLAS