Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Informacija apie pritarimą projektiniams pasiūlymams

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 p., Šalčininkų rajono savivaldybės administracija pritaria UAB „Vilniaus vandenys“ projektiniam pasiūlymui „Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų Raubiškių g., Vasario 16-osios g., P. Cvirkos g., Turgaus g., Tylioji g., Vilniaus g., Gegužės 3-osios g., Ligoninės g. ir Rodūnės g. Eišiškių m., Šalčininkų r. statybos ir vandentiekio tinklų P. Cvirkos g., Vilniaus g. rekonstravimo projektas“.

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI