Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Informacija apie pritarimą projektiniams pasiūlymams

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 p., Šalčininkų rajono savivaldybės administracija pritaria AB „Litgrid“ projektiniam pasiūlymui „110/35/10 kV Jašiūnų TP 110 kV skirstyklos inžinerinių tinklų rekonstravimas, jų priklausinių ir kitų inžinerinių statinių statyba, Šalčininkų r. sav., Jašiūnai., Popierinės g. 5 A. “.

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

PROTOKOLAS