Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Įgyvendintas projektas „Pietryčių Lietuvos turizmo maršrutas“

2020 m. spalio 30 d. pabaigtos įgyvendinti projekto „Pietryčių Lietuvos turizmo maršrutas“ projekto veiklos.

2017 m. gegužės 29 d. Šalčininkų rajono savivaldybės administracija ir Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė bendrai finansuojamo projekto „Pietryčių Lietuvos turizmo maršrutas“ Nr. 05.4.1-LVPA-R-821-01-0001 sutartį pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“.

Siekiant pritraukti į Vilniaus regioną didesnį lankytojų srautą, kartu su projekto partneriais – Vilniaus ir Švenčionių rajonų savivaldybių administracijomis, buvo įrengta turizmo maršruto ženklinimo infrastruktūra ir užtikrintas turistų bei lankytojų informuotumas apie savivaldybių teritorijose esančias lankytinas vietas, sukurtas bendras Pietryčių Lietuvos turizmo maršrutas.

Projekto lėšos naudotos projektuoti, gaminti ir įrengti ženklus, nuorodas, informacinius stendus, neįgaliesiems skirtas turizmo ženklinimo infrastruktūros priemones – informacinius taktilinius ir išmaniuosius stendus.

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.

Pasiekti projekto rezultatai – įrengti 256 ženklinimo infrastruktūros objektai, iš jų 25 yra pritaikyti neįgaliesiems.

Projekto biudžetas – 299 567 Eur, iš jų: 85 proc. sudaro ES lėšos, 15 proc. – savivaldybių biudžeto lėšos.

Projekto trukmė – 41 mėnesis.

Kontaktinis asmuo – Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyr. specialistė Erika Sudnicka, el. p. erika.sudnicka@salcininkai.lt, tel. (8 380)30 163.