Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Įgyvendinamas projektas „Sveikatos ugdymo priemonių gerinimas Šalčininkų rajone“

                                                                    

                                                                      Finansuojama iš Europos socialinio fondo 
                                                                                      www.esinvesticijos.lt

2018 m. birželio 13 d. Šalčininkų rajono savivaldybės administracija ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-01-0001 „Sveikatos ugdymo priemonių gerinimas Šalčininkų rajone“ finansavimo ir administravimo sutartį, pagal kurią projektui skirta iki 347 546,65 Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų suma.

Bendra projekto vertė – 375 726,12 Eur. Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“.

Projektu „Sveikatos ugdymo priemonių gerinimas Šalčininkų rajone“ bus siekiama padidinti Šalčininkų rajono tikslinių grupių asmenų sveikatos raštingumo lygį bei suformuoti pozityvius jų sveikatos elgsenos pokyčius.

Projektas bus įgyvendinamas kartu su Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, esančiu Nepriklausomybės g. 38B, Šalčininkų mst.

Realizuojant projektą planuojama organizuoti informacinius ir šviečiamuosius renginius, mokymus, seminarus tikslinių griupių asmenims, tiesiogiai informuoti, šviesti tikslinių grupių asmenis sveikatos tausojimo ir stiprinimo, ligų prevencijos bei kontrolės temomis, formuoti jų sveikatos gyvensenos vertybines nuostatas.

Įgyvendinus projektą bus modernizuota Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro infrastruktūra, investuojant į ligoninės pastato, esančio Nepriklausomybės g. 38B, Šalčininkų mst., dalies salės remontą, įrangos ir transporto priemonės įsigijimą.

Įgyvendinus projektą „Sveikatos ugdymo priemonių gerinimas Šalčininkų rajone“ bus prisidėta prie rodiklių: „Modernizuoti savivaldybių visuomenės sveikatos biurai“ - P.N.671 bei „Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose“ – P.S.342.

Projekto trukmė iki 2021 birželio 13 d.