Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Įgyvendinamas projektas „Šalčininkų miesto darbingų asmenų verslumo žinių ir gebėjimų stiprinimas “

2020 m. gruodžio 29 d. Šalčininkų rajono savivaldybės administracija ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-02-0003 „Šalčininkų miesto darbingų asmenų verslumo žinių ir gebėjimų stiprinimas“ finansavimo ir administravimo sutartį, pagal kurią projektui skirta iki 68 317,55 Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų suma.

Bendra projekto vertė – 74 431,55 Eur.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu” įgyvendinimo priemonę Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas”.

Projektas planuojamas įgyvendinti kartu su Šalčininkų miesto vietos veiklos grupe bei Šalčininkų rajono neįgaliųjų draugija.

Projektu siekiama:

- suteikti Šalčininkų miesto darbingiems gyventojams verslumo įgūdžių (kursų, seminarų forma), siekiant pagerinti jų padėtį darbo rinkoje;

- informuoti ir konsultuoti darbingus Šalčininkų miesto gyventojus, siekiant palengvinti jų įsidarbinimą.

Įgyvendinus projektą „Šalčininkų miesto darbingų asmenų verslumo žinių ir gebėjimų stiprinimas “ bus prisidėta prie rodiklių: „BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)“ (rodiklio kodas – P.S.376) bei “Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius“ (rodiklio kodas – P.B.020).

Projekto veiklas planuojama užbaigti iki 2022 m. rugpjūčio 29 d.