Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Įgyvendinamas projektas „Jaunimo užimtumo skatinimas pasienio regione, gerinant jų profesinio darbo įgūdžius“

2020 m. rugsėjo 1 d. pradėtas įgyvendinti 2014-2020 m. „Interreg V-A Lietuva-Lenkija“ bendradarbiavimo per sieną projektas „Jaunimo užimtumo skatinimas pasienio regione, gerinant jų profesinio darbo įgūdžius“ Nr. LT-PL-4R-327.

Projekto partneriai: iš Lietuvos Respublikos – Šalčininkų rajono savivaldybės administracija ir asociacija „Aktyvus jaunimas“, iš Lenkijos Respublikos – Sokulkos pavietas.

Projekto tikslas – pasitelkiant bendradarbiavimą tarp sienų ir vystant tarpkultūrinį dialogą, įgyvendinti novatoriškas veiklas, sukurti geriausią praktiką ir pasitelkti sprendimus, kurie paskatintų jaunų žmonių profesinių įgūdžių, atitinkančių darbo rinkos poreikius, plėtrą ir sąlygotų jaunimo nedarbo sumažėjimą regione.

Projekto įgyvendinimo metu planuojami Lietuvos ir Lenkijos partnerių susitikimai ir kompetencijų manai. Numatytos vasaros jaunimo stovyklos, tiksliųjų mokslų ir integracijos į darbo rinką mokymai jaunimui. Projekto metu planuojama Šalčininkų rajono savivaldybėje esančius Vilkiškių dvaro rūmus pritaikyti tarptautinėms jaunimo stovykloms – įsigyti baldus ir interaktyvią edukacinę įrangą. Numatyta įrengti trijų Sokulkos paviete esančių mokyklų informatikos klases.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2022 m. vasario 28 d. Bendras projekto biudžetas – 352 252,91 Eur. Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos skirta – 203 541,13 Eur (85 proc. projekto vertės finansuojama Europos regiono plėtros fondo lėšomis, 7,5 proc. projekto vertės kofinansuojama iš Lietuvos Respublikos biudžeto, 7,5 proc. – Šalčininkų rajono savivaldybės biudžeto lėšos).