Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Ieškome kolegos! Siūlomas darbas Komunalinio ūkio skyriaus specialistui

Reikalavimai:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijų mokslų studijų srities išsilavinimą ir nemažesnį kaip 1 metų darbo stažą, mokėti rusų ar lenkų kalbą pažengusio vartotojo – B1 lygiu, kompiuterinis raštingumas.

Pareigybės lygis: 

A2

Pareiginės algos koeficientas:

6,8 - 7,2

Šias pareigas einančio specialisto funkcijos:

Būti atsakingu už savivaldybei priklausantį elektros ir dujų ūkį.

Tikrinti elektros energijos vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie tinklų paraiškas.

Tikrinti projektus, susijusius su savivaldybei priklausančiu elektros ir dujų ūkiu.

Administruoti projektus, finansuojamus iš ES paramos lėšų.

Nagrinėti gyventojų, institucijų prašymus bei skundus, įstatymų nustatyta tvarka rengti raštu nagrinėjimo rezultatus ir teikti administracijos direktoriui priimti sprendimą.

Rengti leidimų projektus atlikti kasinėjimo ir aptvėrimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje.

Atsakyti įstatymo nustatyta tvarka už statinių naudojimo priežiūrą.

Vykdyti apleistų statinių apskaitą.

Vykdyti statinių, kurie neturi savininkų ar kurių savininkai nežinomi, apskaitą, inicijuoti šių statinių pripažinimo bešeimininkiais procedūras.

Atsakyti už savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo organizavimą bei kontrolę.

Gyvenimo aprašymą siųsti el. paštu justina.prokopovice@salcininkai.lt  iki gegužės 14 d.

 

Skelbimo data: 2021-04-23