Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Detaliojo plano rengimas

Š. m. spalio 30 d. Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. DĮV – 1672 „Dėl Česlavos Bogdiun žemės sklypo, kad. Nr.8542/0001:410, Mickevičiaus g.19, Šalčininkų mst., Šalčininkų r., detaliojo plano rengimo“ pritarta 0,0517 ha kitos paskirties žemės sklypo A. Mickevičiaus g.19, Šalčininkų mst., Šalčininkų r., detaliojo plano rengimui.

Daugiau informacijos rasite tinklalapyje www.salcininkai.lt skyriuje Teisinė informacija/ Teisės aktai/ Administracijos direktoriaus įsakymai