Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos auditų dokumentai

2023 m. 
Apie Šalčininkų rajono savivaldybės 2022 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinius, biudžeto ir turo naudojimą

Ataskaita

 Dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio Audito išvada
 
2022 m.  
 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą investiciniam projektui  Išvada
Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2021 metų finansinio (atitikties) audito ataskaita Ataskaita
Šalčininkų rajono savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, turto ir lėšų valdymo teisėtumo vertinimas Ataskaita
Dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio Išvada
 
2021 m. 
 Šalčininkų rajono savivaldybės 2020 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių teisingumas, savivaldybės biudžeto lėšų ir turto naudojimas   Audito ataskaita
 Šalčininkų rajono savivaldybės 2020 metų konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio audito išvada  Išvada
 
2020 m.
 

Išvada dėl Šalčininkų rajono savivaldybės galimybės imti lengvatinę paskolą

Išvada

Šalčininkų rajono savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių teisingumo, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo audito ataskaita

Ataskaita

Šalčininkų rajono savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo audito išvada

Išvada

Šalčininkų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo veiklos ataskaita

Ataskaita

Išvada dėl garantijos suteikimo

Išvada 

Išvada dėl Šalčininkų rajono savivaldybės galimybės imti trumpalaikę paskolą iš lietuvos respublikos finansų ministerijos

Išvada 

 
2019 m. 

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės galimybės imti investiciniams projektams paskolą vertinimo                                                       

Išvada

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės galimybės imti investiciniams projektams paskolą vertinimo
(Dėl paskolos investicijų projektui „ Jašiūnų dvaro oficinos pastato pritaikymas šiuolaikinio muziejaus poreikiams“ įgyvendinimo finansuoti)

Išvada 

Ar efektyviai organizuojamas socialinių paslaugų teikimas Šalčininkų rajono savivaldybėje Ataskaita
2019 m. 

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo audito Ataskaita

Išvada
Audito ataskaita dėl VšĮ Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninės audito Ataskaita


2018 m.
 
Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo audito Ataskaita
Išvada
Dėl Jašiūnų m. Balinskio gimnazijos finansinio (teisėtumo) Ataskaita
Išvada
Dėl Jašiūnų „Aušros“ gimnazijos finansinio (teisėtumo) Ataskaita
Išvada
Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės galimybės imti lengvatinę paskolą vertinimo Išvada
Dėl nemokamo maitinimo Šalčininkų rajono švietimo  įstaigose patikrinimo Ataskaita


2017 m. 

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo audito rezultatų Ataskaita 
Išvada    
 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų  Ataskaita
 Išvada
 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės  neformaliojo vaikų švietimo programos lėšų naudojimo patikrinimo  Ataskaita
 Dėl Savivaldybės biudžeto asignavimų, skirtų piniginei socialinei paramai naudojimo bei jų perskirstymo ir panaudojimo kitoms reikmėms teisėtumo ir panaudojimo racionalumo patikrinimo  Ataskaita
 Šalčininkų rajono savivaldybės iždo ataskaitų rinkinio patikrinimo ataskaita  Ataskaita
 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos  negyvenamųjų pastatų bei patalpų naudojimo patikrinimo  Ataskaita
 
2016 m.
 
Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės galimybės imti 2016 metais ilgalaikę paskolą ankstesnių paskolų grąžinimui                              Išvada     
Jano Sniadeckio gimnazijos lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenų patikrinimo ataskaita Ataskaita
 Jašiūnų „Aušros“ gimnazijos lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenų patikrinimo ataskaita  Ataskaita
 P. K. Bžostovskio  gimnazijos lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenų patikrinimo ataskaita  Ataskaita
 Kultūros centro lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenų patikrinimo ataskaita Ataskaita 
 Mykolo Balinskio gimnazijos lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenų patikrinimo ataskaita  Ataskaita
 Šalčininkėlių pagrindinės mokyklos lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenų patikrinimo ataskaita  Ataskaita
 Šalčininkų „Santarvės“ gimnazijos lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenų patikrinimo ataskaita  Ataskaita
 Dieveniškių A. Mickevičiaus gimnazijos lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenų patikrinimo ataskaita  Ataskaita
 Butrimonių A. Krepštul gimnazijos lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenų patikrinimo ataskaita  Ataskaita
 Baltosios Vokės E. Ožeškovos gimnazijos lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenų patikrinimo ataskaita  Ataskaita
Poškonių pagrindinės mokyklos lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenų patikrinimo ataskaita Ataskaita
Dainavos pagrindinės mokyklos lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenų patikrinimo ataskaita Ataskaita
Finansinio ir teisėtumo audito ataskaita dėl Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos išnuomotų negyvenamųjų patalpų panaudojimo audito rezultatų  Ataskaita
 Ataskaita dėl Šalčininkų rajono savivaldybės Eišiškių gimnazijoje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų  Ataskaita
 Audito ataskaitos projektas dėl Šalčininkų rajono savivaldybės Stanislovo Rapolionio gimnazijos atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų  Ataskaitos projektas
Audito ataskaita ir išvada dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo
 
Ataskaita

Išvada 
Finansinio ir teisėtumo audito ataskaita dėl Šalčininkų rajono savivaldybės negyvenamųjų patalpų naudojimo audito rezultatų Ataskaita

 
2015 m.

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės Čiužiakampio senelių globos namų atlikto ribotos apimties finansinio (teisėtumo) audito rezultatų Ataskaita
Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės Šalčininkų socialinių paslaugų centre atlikto ribotos apimties finansinio (teisėtumo) audito rezultatų Ataskaita
Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2014 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo audito rezultatų Ataskaita
Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2014 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo

Išvada

Išvada dėl Šalčininkų rajono savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą

Išvada2014 m.
 Audito ataskaita dėl Šalčininkų rajono lopšelyje – darželyje „Pasaka” atlikto Ribotos apimties finansinio (teisėtumo) audito rezultatų  Ataskaita
 Audito ataskaita dėl Šalčininkų rajono lopšelyje – darželyje „Žiburėlis” atlikto Ribotos apimties finansinio (teisėtumo) audito rezultatų  Ataskaita
 Audito ataskaita dėl Šalčininkų lopšelio – darželio „Vyturėlis“ atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų  Ataskaita
 Audito ataskaita dėl Šalčininkų rajono savivaldybės vaikų globos namų atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų  Ataskaita
 Audito ataskaita dėl Šalčininkų rajono sutrikusio intelekto žmonių dienos užimtumo centro atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų  Ataskaita
 Audito ataskaita dėl Šalčininkų rajono savivaldybėje finansinio (teisėtumo) audito rezultatų

 Ataskaita
Išvada1,
Išvada2, Išvada3

 
2012 m.
Šalčininkų rajono savivaldybės 2011 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio audito rezultatai   Ataskaita Išvada
Šalčininkų rajono savivaldybės  valstybės turto 2011 metų ataskaitos (vt-01 metinė) ir savivaldybės turto 2011 metų ataskaitos (vt-02 metinė) finansinio audito ataskaita   Ataskaita
Išvada
 
Šalčininkų Stanislavo Moniuškos menų mokyklos 2011 metų finansinis auditas   Ataskaita. Išvada
Dėl ikimokyklinių ugdymo įstaigų finansinio audito rezultatų ataskaita   Ataskaita  
Šalčininkų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto įvykdymo ataskaitų rinkinio audito rezultatai   Ataskaita  
Išvada dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2011 metų ataskaitų rinkinio   Išvada  
Butrimonių Anos Krepštul vidurinės mokyklos finansinio (teisėtumo) audito rezultatų ataskaita   Ataskaita  
Audito išvada   Išvada  
Turgelių Povilo Ksavero Bžostovskio vidurinės mokyklos finansinio (teisėtumo) audito rezultatų ataskaita   Ataskaita  
Audito išvada dėl Turgelių P.K. Bžostovskio vidurinės mokyklos   Išvada  
Švietimo įstaigų, aptarnaujamų švietimo įstaigų apskaitos skyriaus, finansinio (teisėtumo) audito rezultatų ataskaita   Ataskaita  
       
2011 m.      
Šalčininkų rajono savivaldybės 2010 metų finansinės ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir kitų ataskaitų audito ataskaita   Ataskaita Išvada
Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2010 metų ataskaitų išvada   Išvada  
Jašiūnų „Aušros“ vidurinės mokyklos finansinio audito rezultatai   Ataskaita Išvada
Jašiūnų Mykolo Balinskio vidurinės mokyklos finansinio audito rezultatai   Ataskaita Išvada
Jašiūnų lopšelio-darželio „Žilvitis“ finansinio audito rezultatai   Ataskaita Išvada

Šalčininkų rajono savivaldybės valstybės turto 2010 metų ataskaitos (vt-01 metinė) ir savivaldybės turto 2010 metų ataskaitos (vt-02 metinė) finansinio audito ataskaita

  Ataskaita  
Šalčininkų rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programos lėšų panaudojimas 2010 metais   Ataskaita  
       


2010 m.

     
Šalčininkų rajono savivaldybės  2009 metų biudžeto vykdymo ir finansinės atskaitomybės auditas Priedai Ataskaita Išvada
Ilgalaikio turto finansinio audito ataskaita Ataskaita  

Savivaldybės gyvenamojo būsto apskaitos ir naudojimo ribotos apimties finansinio (teisėtumo) audito ataskaita 

Ataskaita  
Šalčininkų rajono savivaldybės Kultūros centro finansinio audito rezultatų Ataskaita Išvada
Aktas dėl maitinimo organizavimo rajono bendrojo lavinimo mokyklose Aktas  

Ataskaita dėl Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio  turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2009 m. ataskaitų vertinimo rezultatų

 

Ataskaita Išvada
     
2009 m.
Eišiškių gimnazijos finansinis auditas Ataskaita Išvada
Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijos finansinis auditas Ataskaita Išvada
Šalčininkų vaikų globos namų finansinis auditas Ataskaita Išvada
Šalčininkų rajono savivaldybės  2008 metų biudžeto įvykdymas Priedai Ataskaita Išvada
UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ veiklos auditas Priedai Ataskaita  
Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos ribotos apimties finansinio audito ataskaita Ataskaita  
     
2007 m.  
Šalčininkų rajono savivaldybės 2007 metų biudžeto vykdymo ir finansinės atskaitomybės auditas Ataskaita Išvada
UAB „Šalčininkų autobusų parkas“ 2006 - 2007 metų ilgalaikio turto auditas Ataskaita Išvada
Šalčininkų rajono savivaldybės Čiužiakampio senelių globos namų auditas Ataskaita Išvada
Šalčininkų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro auditas Ataskaita Išvada
     
2006 m.   
Šalčininkų rajono savivaldybės 2006 metų biudžeto vykdymo ir finansinės atskaitomybės auditas Ataskaita Išvada
Šalčininkų rajono savivaldybės 2006 metų statistinių ataskaitų apie savivaldybei nuosavybės teise priklausantį
bei patikėjimo teise valdomą valstybės turtą sudarymo teisingumo auditas
Ataskaita Išvada

DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠALČININKŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRE ATLIKTO RIBOTOS APIMTIES FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

AR EFEKTYVIAI ORGANIZUOJAMAS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE