Lt En Pl
*home*
*home*
pl
lt en

Informacja dla osób, korzystających z pomocy społecznej

Informujemy, że w przypadku ubiegania się o pieniężną pomoc społeczną dla osób niezamożnych (zasiłki socjalne, zwrot kosztów ogrzewania mieszkania i wody) w okresie sytuacji ekstremalnej i kwarantanny oraz 6 miesięcy po ich cofnięciu, majątek osób mieszkających razem lub osób samotnych nie jest oceniany.

Biorąc pod uwagę wzrost kosztów ogrzewania oraz szacowanie swoich dochodów (zwłaszcza dla osób o niskich dochodach), na początku sezonu grzewczego prosimy o ubieganie się o zwrot kosztów ogrzewania do starostwa, według zadeklarowanego miejsca zamieszkania.

Więcej informacji na temat rodzaju wsparcia można znaleźć na stronie Ministerstwa Opieki Społecznej i Pracy Republiki Litewskiej w dziale „Veiklos sritys” w podrozdziale „Socialinė parama: kas man priklauso” korzystając z danego linku - www.kasmanpriklauso.lt.

Informacji udziela również wydział opieki społecznej i ochrony zdrowia administracji samorządu rejonu solecznickiego, tel. (8380) 30220; (8 380) 20 212.