Lt En Pl
*home*
*home*
pl
lt en

Harmonogram odbioru surowców wtórnych w Solecznikach i Ejszyszkach we wrześniu

Terminy odbioru surowców wtórnych są skierowane do właścicieli posesji indywidualnych w Solecznikach i Ejszyszkach, wykorzystujących pojemniki na odpady szklane oraz wszelkiego rodzaju odpady opakowaniowe (papierowe, plastikowe, metalowe, kombinowane), a także inne surowce wtórne nadające się do recyklingu.

Data Odpady Miejscowość
21 września Papier, plastyk Soleczniki (posesje indywidualne)
23 września Papier, plastyk Ejszyszki (posesje indywidualne)
28 września Szkło Soleczniki (posesje indywidualne)
30 września Szkło Ejszyszki (posesje indywidualne)

Prosimy o rozmieszczenie kontenerów tak, aby odbiorca odpadów miał do nich swobodny dostęp i obsługę.

Mieszkańcy Solecznik lub Ejszyszek, którzy nie posiadają pojemników do sortowania i chcą je otrzymać, muszą skontaktować się z Dianą Politową, specjalistką wydziału gospodarki komunalnej, tel. (8 380) 20 130, +370 688 09079, e-mail: diana.politova@salcininkai.lt.

W przypadku, gdy pojemniki nie były serwisowane, należy poinformować przewoźnika surowcach wtórnych.

Transporter odpadów - UAB Ekobazė. Kontakt tel. +370 685 13 760.