Lt En Pl
*home*
*home*
pl
lt en

Wydział oświaty i sportu

Szukaj według:
Imię, nazwisko :

Regina Markiewicz

Kierownik Numer telefonu: (8-380) 30174
Gabinet: 304

Walery Koczan

Zastępca kierownika wydziału do spraw sportu Numer telefonu: (8-380) 30176
Gabinet: 301

Henryk Danulewicz

Naczelny specjalista Numer telefonu: (8-380) 30197
Gabinet: 404

Aleksandra Sankowska

Naczelna specjalistka Numer telefonu: (8-380) 30 175
Gabinet: 305

Katarzyna Sokołowskaja

Starsza specjalistka Numer telefonu: (8 380) 30 175
Gabinet: 305

Edmund Uczkuronis

Starszy specjalista Numer telefonu: (8-380) 30 181
Gabinet: 302

Halina Smykowska

Naczelna specjalistka Numer telefonu: (8-380) 30180
Gabinet: 324

Irina Aikowskaja

Naczelna specjalistka Numer telefonu: (8-380) 30180
Gabinet: 324

Inga Awierkina

Naczelna specjalistka Numer telefonu: (8-380) 30174
Gabinet: 303