Lt En Pl
*home*
*home*
pl
lt en

Wydział ochrony zdrowia i opieki socjalnej

Szukaj według:
Imię, nazwisko :

Regina Sokołowicz

Kierownik Numer telefonu: (8-380) 30172
Gabinet: 111

Galina Rogoża

Zastępca kierownika Numer telefonu: (8-380) 20220
Gabinet: 112

Jolanta Černiavskienė

Naczelna specjalistka Numer telefonu: (8 380) 20 219
Gabinet: 117

Ludmiła Ozarowskaja

Naczelna specjalistka Numer telefonu: (8-380) 20213
Gabinet: 114

Weronika Lebed

Starsza specjalistka Numer telefonu: (8-380) 20214
Gabinet: 109

Alicja Wojtkiewicz

Starsza specjalistka Numer telefonu: (8-380) 20215
Gabinet: 108

Ana Burżinska

Starsza specjalistka ds. wypłat socjalnych Numer telefonu: (8-380) 30173
Gabinet: 110

Ludmiła Kosenko

Starsza specjalistka Numer telefonu: (8-380) 30173
Gabinet: 113

Tatjana Borejszo

Starsza specjalistka Numer telefonu: (8-380) 30173
Gabinet: 113

Irena Radziewicz

Starsza specjalistka Numer telefonu: (8-380) 20215
Gabinet: 108

Swetłana Selugina

Pracownik socjalny Numer telefonu: (8-380) 20214
Gabinet: 109

Sonata Rus

Starsza specjalistka Numer telefonu: (8-380) 20 213
Gabinet: 114