Lt En Pl
*home*
*home*
pl
lt en

Wydział budownictwa i architektury

Szukaj według:
Imię, nazwisko :

Wiesława Rutkowskaja

Kierownik Numer telefonu: (8-380) 30194
Gabinet: 221

Paweł Sawiel

Starszy specjalista Numer telefonu: +370 665 93983
Gabinet: 425

Czesław Monkiewicz

Naczelny specjalista Numer telefonu: (8 380) 30 183
Gabinet: 203

Artur Wasiukiewicz

Naczelny specjalista Numer telefonu: (8-380) 20 216
Gabinet: 205

Dariusz Parwicki

Naczelny specjalista Numer telefonu: (8-380) 20 217
Gabinet: 202

Wioleta Szmigielska

Starszy inżynier Numer telefonu: +370 700 22932
Gabinet: 425

Zbigniew Walickij

Starszy specjalista Numer telefonu: (8 380) 20 217
Gabinet: 202