Lt En Pl
*home*
*home*
pl
lt en

Starostwo Soleczniki

Czas pracy:
Poniedziałki – czwartki
Godz. 8.00 – 17.00
Piątki
Godz. 8.00 – 15.45
Przerwa obiadowa godz. 12.00 – 12.45

Szukaj według:
Imię, nazwisko :

Mirosław Niewierkiewicz

Starosta Numer telefonu: +370 380 51 198

Genoefa Songin

Sekretarz Numer telefonu: +370 380 51 198, +370 644 56783

Zygmund Sawiel

Starszy specjalista Numer telefonu: +370 380 20 122

Helena Klacewicz

Starsza specjalistka Numer telefonu: +370 380 52 376

Marija Gaidytė Juruš

Starsza specjalistka Numer telefonu: +370 380 52 387

Wiera Nikitina

Specjalistka Numer telefonu: +370 380 52 381

Rusłan Leonienko

Specjalista Numer telefonu: +370 380 20 122

Lilia Zabłockaja

Księgowa Numer telefonu: +370 380 52 381

Katrina Miskiewicz

Starsza specjalistka Numer telefonu: +370 380 51 198