Lt En Pl
*home*
*home*
pl
lt en

Podsumowanie projektu „Kresy 2021”

Podsumowanie projektu „Kresy 2021”

W pierwszym dniu października bieżącego roku Pałac Balińskich w Jaszunach zgromadził młodzież trzech polskich szkół na Litwie, m. in. Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach, Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach i Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach, jak również przedstawicieli Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. ks. Romana Archutowskiego w Warszawie, na uroczystości, podczas której został podsumowany roczny projekt "Kresy 2021”. Spotkanie uświetniła swoją obecnością p. Jolanta Wiśnioch – wicekonsul Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie. Prezes Stowarzyszenia „Nasz Dom”, p. Krzysztof Rutkowski wręczył uczestnikom projektu dyplomy i nagrody w postaci tabletów, natomiast na ręce nauczycieli zostały przekazane zestawy książek. Każda grupa uczestników zabrała głos, by podzielić się wspomnieniami rocznej przygody z historią, a także przekazać podziękowania i wileńskie pamiątki. Do słów wdzięczności dołączyła się również kadra pedagogiczna placówek oświatowych, czyli p. Krystyna Karpicz z „Balińskiego”, której przypadło w udziale prowadzenie uroczystości, dyrektor Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach p. Teresa Sawiel oraz niżej podpisana ze „Śniadeckiego”.

Wyrazy wdzięczności kierujemy do pomysłodawców, organizatorów i realizatorów projektu, dorosłych i młodzieży, za wspólną pracę nad wzmocnieniem tożsamości narodowej, wzbogaceniem wiedzy historycznej i integrację polską-litewską.

Serdecznie dziękujemy dyrektorowi Centrum Kultury w Solecznikach p. Grażynie Zaborowskiej za udostępnienie lokum do zorganizowania przedsięwzięcia, a kierownikowi Pałacu Balińskich w Jaszunach p. Kazimierzowi Karpiczowi za gościnność i przybliżenie gościom historii tego miejsca.

Beata Zarumna