Lt En Pl
*home*
*home*
pl
lt en

Ostatnia wędrówka śladami Powstańców

Ostatnia wędrówka śladami Powstańców

11 października br. 50-osobowa grupa młodzieży z Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach odbyła ostatnią podróż w ramach projektu „Śladami Powstańców”. Wędrówka rozpoczęła się od odwiedzenia Puszczy Rudnickiej jako miejsca walk narodowowyzwoleńczych. Kolejnym punktem było więzienie na Łukiszkach, miejsce kaźni przedstawicieli wielu narodów – Białorusinów, Litwinów, Żydów, a także tysięcy Polaków, uczestników powstań i żołnierzy AK, w którym przetrzymywano więźniów politycznych za czasów carskich, hitlerowskich (Gestapo), litewskich (Sauguma) i sowieckich (NKWD i KGB). Podczas wycieczki poznaliśmy też architekturę, zajrzeliśmy do cel, dowiedzieliśmy się o tutejszym życiu i regułach. Trzecim przystankiem stał się Plac Łukiszski, miejsce kaźni przywódców Powstania, po czym grupa udała się do polskiej kawiarni „Sakwa”, by podczas wspólnego posiłku podsumować działania projektowe, podzielić się wrażeniami i pochwalić zdobytą wiedzą. Uczestnicy stwierdzili, że realizacja projektu wzbudziła chęć do poznania historii swojego kraju, udoskonaliła kompetencje czytania ze zrozumieniem, słuchania, zapamiętania dat i faktów historycznych, a także przyczyniła się do promowania aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Łucja Dudojć