Lt En Pl
*home*
*home*
pl
lt en

Odbyło się posiedzenie Rady rejonu solecznickiego

Odbyło się posiedzenie Rady rejonu solecznickiego

We wtorek soleczniccy radni przyjęli szereg aktualnych dla mieszkańców rejonu solecznickiego uchwał, dotyczących m.in. inwestycji, gospodarki komunalnej, a takze kwestii społecznych i oświatowych.

Radni uściślili strategię rozwoju obszaru funkcjonalnego Soleczniki+. Postanowiono zrezygnować z działania projektowego „Odnowienie turystyki wodnej na rzece Mereczanka (oznaczenie trasy i uporządkowanie brzegów, urządzenie miejsc przystankowych turystyki wodnej, działania informacyjne)”, a zamiast niego zostanie uporządkowana lodownia na terenie ruin Republiki Pawłowskiej.

Kolejna uchwała dotyczyła dróg. Zgodnie z przyjętą przez Sejm ustawą o poligonie wojskowym w Rudnikach, cztery drogi o znaczeniu lokalnym w rejonie solecznickim zostały przekazane państwu w celu utworzenia poligonu w Rudnikach. Od tej pory samorzad rejonu solecznickiego nie będzie odpowiedzialny za drogi Zygmunciszki - Rudniki - dawne miejsce wypalania węgla drzewnego w Zygmunciszkach (droga lokalna Nr Pa-33), Wisińcza- Rudniki, Wisińcza - Gumba (droga lokalna Nr Pa-34 i Nr Pa-64).

Decyzją Rady spółce „Tvarkyba” zezwolono na inwestowanie środków własnych. Firma wykona remonty siedziby. Będą wymienione okna i drzwi, zostaną ocieplone ściany i dach oraz wyremontowane pomieszczenia wewnętrzne. Ponadto zezwolono na zakup ciągnika kołowego wraz ze sprzętem, samochodu osobowego i przyczepy, co ma przyczynić się do sprawnego funkcjonowania firmy i zapewnienia świadczenia usług. Decyzja została podjęta po rozpatrzeniu wniosku „Tvarkyby”.

 
 

W ramach projektu „Poprawa działań w zakresie edukacji zdrowotnej w rejonie solecznickim” radni podjęli uchwałę w sprawie przekazania dla Biura Zdrowia Publicznego Rejonu Solecznickiego majątku długoterminowego i majątku związanego krótkoterminowo, który posłuży do organizacji zajęć dla mieszkańców rejonu solecznickiego.

Solecznicka Rada zatwierdziła sprawozdanie z wykorzystania środków z funduszu mera w 2021 roku. 1000 euro wydano na oficjalne przyjęcia za granicą lub w samorządzie. Na upominki, pamiątki, kwiaty, dyplomy gratulacyjne oraz wydatki związane z jubileuszami zasłużonych osób dla samorządu i państwa, świętami i innymi nagrodami przeznaczono 2400 euro. Wydatki związane z uczestnictwem w działalności charytatywnej, kulturalnej, sportowej i innych imprezach publicznych wyniosły 2588 euro.

W miarę zbliżania się wakacji letnich podjęto decyzję o zamknięciu Centrum Dziennego dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na czas urlopu wypoczynkowego jego pracowników. Centrum nie będzie czynne od 18 lipca do 22 sierpnia.

Obecnie aktualną sprawą jest realizacja zapisów polityki zdrowotnej Ministerstwa Ochrony Zdrowia. W związku z tym politycy rejonu solecznickiego zatwierdzili plan działań mających na celu poprawę finansów i wyników solecznickiego szpitala. Plan ten przewiduje optymalizację kosztów administracyjnych szpitala i wprowadzenie zmian strukturalnych w celu osiągnięcia pozytywnych wyników finansowych i działalności placówki.

 
 

Podjęto decyzje o reorganizacji trzech placówek oświatowych w celu optymalizacji sieci placówek oświatowych w rejonie solecznickim oraz realizacji ogólnego planu przekształcenia sieci szkół w latach 2021–2025. Zgodnie z decyzją Rady, Szkoła Podstawowa w Dajnowie zostanie połączona z Gimnazjum w Ejszyszkach, w Dajnowie będzie prowadzone kształcenie przedszkolne, wczesnoszkolne, początkowe i edukacja nieformalna. Żłobek - Przedszkole w Dziewieniszkach zostanie połączone z miejscowym Gimnazjum im. Adama Mickiewicza, a Szkoła Podstawowa w Czużekampiach stanie się częścią Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach. Od przyszłego roku szkolnego w szkole w Czużekampiach będą działać tylko grupy wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Zmiany zaczną obowiązywać od 1 września tego roku. Celem tych rozwiązań jest optymalizacja sieci placówek oświatowych rejonu solecznickiego, ich zarządzania i działalności oraz racjonalne i celowe wykorzystanie zasobów materialnych, finansowych i specjalistów.

Kolejna ważna decyzja oświatowa dotyczyła zatwierdzenia liczby uczniów w klasach oraz liczby klas, a także liczby dzieci kształconych w grupach wczeskoszkolnych oraz liczby grup wychowania wczesnoszkolnego w roku szkolnym 2022-2023. W przyszłym roku szkolnym w placówkach oświatowych rejonu solecznickiego będzie uczyć się 3014 dzieci, tj.o 11 dzieci więcej niż 1 września 2021 r.

Zatwierdzono również opis trybu wykorzystania środków z budżetu państwa na rok 2022 na promocję inicjatyw na rzecz wzmocnienia sieci szkół ogólnokształcących w rejonie solecznickim. Dokument przewiduje podział środków budżetu państwa, przyznanych samorządowi rejonu solecznickiego w związku ze wzmocnieniem sieci szkół: zapewnienie dowożenia uczniów poprzez naprawę autobusów szkolnych oraz rozliczenia z przewoźnikami, z którymi zawarto umowy.

Decyzją Rady ulicy we wsi Mrozy na terenie gminie Jaszuny pojawiła się ulica Žemutinė.

Na dzisiejszym posiedzeniu radni ustalili składniki opłat za ciepło „Šalčininkų šilumos tinklai” (bez VAT) na trzeci rok ważności składników bazowej ceny ciepła oraz przeliczono bazowe ceny usług zaopatrzenia w wodę pitną i oczyszczania ścieków (bez VAT ) spółki „Eišiškių komunalinis ūkis”.

Na zakończenie posiedzenia podjęto decyzję o zrewidowaniu schematu zagospodarowania terenu lokalnej sieci drogowej na terenie rejonu solecznickiego – zostały z niego wykreślone drogi o znaczeniu lokalnym przekazane państwu w związku z budową poligonu wojskowgo w Rudnikach.