Lt En Pl
*home*
*home*
pl
lt en

Obradowali radni Samorządu Rejonu Solecznickiego

Obradowali radni Samorządu Rejonu Solecznickiego

22 czerwca obradowała Rada Samorządu Rejonu Solecznickiego. Radni przyjęli 25 decyzji dotyczących gospodarowania mieniem, inwestycji, alokacji środków, budżetu, gospodarki komunalnej, edukacji.

Gospodarowanie mieniem

Radni przeanalizowali projekty decyzji w sprawie zarządzania mieniem i zatwierdzili je jednogłośnie. Jeden z nich to zatwierdzona strategia gospodarowania nieruchomościami Samorządu Rejonu Solecznickiego, której celem jest określenie głównych kierunków zarządzania nieruchomościami samorządu, co przyczyni się do racjonalnego i efektywnego gospodarowania mieniem.

Droższy przejazd 

Przewoźnicy obsługujący trasy komunikacji podmiejskiej w rejonie solecznikim zwrócili się do Samorządu Rejonu Solecznickiego z prośbą o podwyższenie cen biletów ze względu na wzrost kosztów przewozu osób: zdrożało paliwo, obowiązkowe ubezpieczenie OC komunikacyjne, części zamienne, podwyższono płace kierowców. Radni zatwierdzili projekt aktu prawnego, który przewiduje, że podróżujący na trasie Wilno-Soleczniki lub Soleczniki-Wilno będą płacić za przejazd o 20 proc. drożej. Od 1 lipca bilet do Wilna zamiast 3,40 euro będzie kosztował 4,40 euro, minimalna cena biletu – 0,50 euro.

Zgodnie z decyzją Rady, osobom w wieku 65 lat i starszych, korzystających z komunikacji podmiejskiej w rejonie solecznickim, przysługuje 50-procentowa zniżka. Samorząd kompensuje koszty związane z tą ulgą z własnego budżetu.

 
 

Wsparcie organizacji pozarządowych

Zgodnie z decyzją Rady dotacje z budżetu Samorządu Rejonu Solecznickiego otrzymało pięć organizacji pozarządowych. Dofinansowanie przyznano organizacjom, które złożyły wnioski i spełniły wymogi regulaminu konkursu finansowania projektów organizacji pozarządowych z rejonu solecznickiego:

- Centrum Wspólnoty w Butrymańcach otrzymało 500 euro na realizację projektu „Kalejdoskop tradycji – Dzień Starosty” (na pokrycie wkładu własnego projektu finansowanego nie z budżetu samorządu).

- Centrum Wspólnoty Ziemi Białowackiej otrzymało 1054 euro na urzeczywistnienie projektu „Utworzenie bazy materialnej Centrum Wspólnoty Ziemi Białowackiej”(w celu pokrycia wkładu własnego projektów finansowanych nie z budżetu samorządu).

- Centrum Wspólnoty w Podborzu dostanie 697,80 euro na realizację inicjatywy „Siłownia plenerowa – dla wspólnoty Podborza” (na pokrycie wkładu własnego projektów finansowanych nie z budżetu samorządu).

- Centrum Wspólnoty w Koleśnikach otrzyma 400 euro na urzeczywistnienie projektu „Święto Jana 2022” (na pokrycie wkładu własnego projektów finansowanych nie z budżetu samorządu).

- Centrum Wspólnoty w Dziewieniszkach dostanie 873 euro na realizację inicjatywy „Siłownia plenerowa – dla zdrowia” (na pokrycie wkładu własnego projektów finansowanych nie z budżetu samorządu).

Podatek od nieruchomości

Zgodnie z ustawami o samorządzie lokalnym i podatku od nieruchomości Rada Samorządu Rejonu Solecznickiego ustaliła stawkę podatku od nieruchomości w 2023 roku, która wyniesie 0,9 proc. wartości nieruchomości, a podatek od nieruchomości opuszczonych i niedoglądanych wyniesie 3 proc. od wartości nieruchomości.

 
 
 

Poprawa organizacji pracy

Radni zatwierdzili projekty decyzji, zezwalając Solecznickiej Zajezdni Autobusowej i spółce „Eišišikių komunalinis ūkis” na zakup pojazdów i sprzętu za własne środki.

Solecznicka Zajezdni Autobusowej kupi dwa nowe autobusy i trzy używane autobusy, a „Eišišikių komunalinis ūkis” – podnośnik samochodowy.

Ceny za dostawę wody i odprowadzanie ścieków

Rada zatwierdziła projekty decyzji w sprawie ustalenia cen podstawowych usług zaopatrzenia w wodę pitną i odprowadzania ścieków spółek „Eišiškių komunalinis ūkis” oraz „Vilniaus vandenys”. Decyzje zostały podjęte z uwzględnieniem uchwały Państwowej Rady Regulacji Energetyki. Zgodnie z przyjętymi aktami prawnymi, klienci „Eišiškių komunalinis ūkis” zapłacą za usługi od 20 do 24 proc. drożej, a dla klientów „Vilniaus vandenys” usługi zdrożeją o 10-15 proc.

Bloki mieszkalne

Samorząd Rejonu Solecznickiego przygotowuje się do organizacji zarządzania blokami mieszkalnymi, ponieważ ich mieszkańcy są odpowiedzialni nie tylko za swoje mieszkanie, ale także za użytkowanie i zarządzanie wspólnymi pomieszczeniami. Dlatego ważne jest podjęcie decyzji o przyszłych formach i możliwościach zarządzania blokami mieszkalnymi.

Rada zatwierdziła metodologię obliczania maksymalnych stawek utrzymania bloków mieszkalnych w rejonie solecznickim oraz maksymalnych stawek utrzymania bloków mieszkalnych. Ustalono, że stawki za utrzymanie określone przez osobę ubiegającą się o świadczenie usług utrzymania obiektów użyteczności publicznej nie przekraczają zatwierdzonych maksymalnych stawek za utrzymanie obiektów użyteczności publicznej.

Zatwierzono też opis procedury obliczania maksymalnej stawki administracyjnej dla obiektów ogólnego użytku, który reguluje obliczanie maksymalnych stawek opłat administracyjnych dla obiektów ogólnego użytku w blokach mieszkalnych w przypadku administrowania obiektami powszechnego użytku zgodnie z art. 4.84 Kodeksu cywilnego RL. Do opisu tego muszą się stosować osoby ubiegające się o świadczenie usługi administracyjnej obiektów ogólnego użytku bloków mieszkalnych w rejonie solecznickim oraz zarządcy obiektów ogólnego użytku, wyznaczeni rozporządzeniem dyrektora administracji samorządu.

Oświata

Rada samorządu, w ramach reorganizacji szkół podstawowych w Dajnowie i Czużekampiach oraz przedszkola w Dziewieniszkach, podjęła dalsze decyzje dotyczące reorganizacji placówek oświatowych – zatwierdzono regulaminy gimnazjów im. Adama Mickiewicza w Dziewieniszkach, im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach i w Ejszyszkach. Przyjęte akty prawne dają nowe możliwości: Gimnazjum w Ejszyszkach będzie mogło organizować naukę na odległość, a Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach będzie mogło organizować naukę na odległość i nauczanie domowe.