Lt En Pl
*home*
*home*
pl
lt en

Nowy wóz strażacki dla mieszkańców Butrymańc

Nowy wóz strażacki dla mieszkańców Butrymańc

W niedzielę 10 października br. odbyło się uroczyste przekazanie średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Butrymańcach. Jest to nowy wóz strażacki, który będzie wykorzystywany w pracy strażaków, jednocześnie może służyć do ćwiczeń akcji ratowniczych.

Historia przekazania wozu strażackiego sięga kilku lat, kiedy w ramach współpracy proboszcza parafii w Butrymańcach z organizacjami w Polsce była okazywana pomoc finansowa w różnych dziedzinach, w tym nabyciu farby na remont miejscowego kościoła.

- Podczas jednej z wizyt w Butrymańcach naszych przyjaciół z Polski, wspomniałem o tym, że miejscowej jednostce straży pożarnej przydałby się nowy wóz. I w sumie nie musieliśmy długo czekać, gdyż łańcuch pomocy został szybko zakręcony i dziś mamy oto tą uroczystość – mówi proboszcz parafii butrymańskiej ksiądz Józef Aszkiełowicz.

 
 

Z tej okazji w kościele w Butrymańcach odbyła się uroczysta Msza Święta, w której wzięli udział mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, poseł do Parlamentu Europejskiego Waldemar Tomaszewski, starosta gminy butrymańskiej Wanda Bielska, kierownik straży pożarnej rejonu solecznickiego Jan Wilkaniec, kierownik jednostki straży pożarnej w Butrymańcach Walenty Bogdziewicz oraz goście z Polski - senator Gromko Mariusz, poseł na Sejm RP Mieczysław Baszko, Podlaski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Sebastian Zdanowicz wraz z delegacją druhów Ochotniczej Straży Pożarnej Pogorzałki.

W swoim przemówieniu Komendant Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak, reprezentujący Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego, odczytał list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji: „Mam ogromną satysfakcję, że świadomość więzów łączących oba nasze narody staje się coraz mocniej ugruntowana. Wieki wspólnej historii tworzą dzisiaj podstawy do bliskiego sąsiedztwa i współpracy … Cieszę się, że litewskie jednostki ochotniczego pożarnictwa, utworzone także na bazie polskich doświadczeń, tak wspaniale się rozwijają… Jestem przekonany, że pozyskany wóz ratowniczo – gaśniczy będzie pozytywnym impulsem w działaniu całej jednostki…”.

Z wyrazami podziękowań do zebranych zwrócił się również mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, który podkreślił, że prawdziwa współpraca i patriotyzm mierzą się czynami, a dzięki danej uroczystości tym słowom stało się zadość.

- Przekroczyliście nasze oczekiwania. Przez wiele lat współpracujemy z rodakami w Polsce, dzisiaj doznajemy ogromnego daru, dodającego otuchy dla małej jednostki, świadczącej pomoc i bezpieczeństwo dla miejscowej ludności. Jest to czyn bardzo ważny, za co w imieniu własnym i mieszkańców serdecznie dziękuję – powiedział mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz.

 
 

Z otrzymanego prezentu cieszy się również starosta gminy butrymańskiej Wanda Bielska, zaznaczając, że wóz strażacki jest nie tylko darem materialnym, ale też duchowym, oznaczającym, że nawet taka małą miejscowość jak Butrymańce jest ważna dla Polski.

Po uroczystym nabożeństwie i przemówieniach ksiądz proboszcz Józef Aszkiełowicz poświecił wóz strażacki, który będzie służył nie tylko mieszkańcom gminy butrymańskiej, ale też całego rejonu solecznickiego.