Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Kviečiame tapti įtėviais, globėjais (rūpintojais)

 

Šalčininkų rajono savivaldybė kviečia šalčininkiečius tapti globėjais (rūpintojais) ar įtėviais vaikams, netekusiems tėvų globos.

Kodėl verta tapti globėju (rūpintoju) ar įtėviu?
Globa ar įvaikinimas – ypatinga dovana ir vaikui, ir šeimai. Be tėvų globos likęs vaikas turi galimybę augti juo besirūpinančioje ir palaikančioje šeimoje, o globojantys suaugusieji, dalindamiesi namais, meile, rūpesčiu ir šiluma, gali iš naujo atrasti pasakų paslaptis, žaidimus, dar nepažintas savo pasaulio kerteles ir gebėjimus.

Kaip pasikeis mano gyvenimas, kai tapsiu globėju?
Turėsite galimybę suteikti vaikui jam būtiną sveiką ir saugią šeimos aplinką, patirti vaiko ugdymo džiaugsmą, padėti vaikui mokytis gyvenimo ir atrasti pasaulį, sužinoti ir išmokti naujų dalykų apie pačius save, savo gebėjimus ir jausmus.

Kaip tapti globėju (rūpintoju) ar įtėviu?
1 žingsnis. Pateikiate prašymą ir būtinus dokumentus Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriui.
2 žingsnis. Išklausote mokymus, kurie yra nemokami bei trunka ne ilgiau kaip 3 mėnesiai.
3 žingsnis dėl globos. Jūsų susitikimas su vaiku. Ar žinojote, kad ne Jums parenkamas vaikas, o Jūs parenkami vaikui, atsižvelgiant į vaiko interesus ir Jūsų lūkesčius. Atsiradus abipusiam ryšiui nustatoma globa.
3 žingsnis dėl įvaikinimo. Jūs įrašomi į norinčių įvaikinti sąrašą. Atsižvelgiant į vaiko interesus ir Jūsų lūkesčius, Jums parenkamas vaikas. Jūsų susitikimas su vaiku. Jūsų apsisprendimas.
4 žingsnis dėl įvaikinimo. Jūsų kreipimasis į teismą dėl įvaikinimo. Paprastai sprendimas teisme dėl įvaikinimo priimamas ne vėliau kaip per 2 mėnesius.

Kokią paramą ir pagalbą gausiu kaip globėjas (rūpintojas) ar įtėvis?
Šalčininkų rajono savivaldybė rūpinasi, kad vaiko globėjai (rūpintojai) ir įtėviai bei jų šeimose globojami (rūpinami) ar įvaikinti vaikai gautų reikalingą paramą, paslaugas ir palaikymą. Užtikrina tiek piniginę, tiek nepiniginę paramą ir palaikymą.

Piniginė parama

Kiekvienam vaikui, globojamam šeimoje jo globos (rūpybos) laikotarpiu kas mėnesį mokama 152 EUR globos (rūpybos) išmoka. Kai globojamam vaikui mokama našlaičio pensija ir (arba) periodinė išmoka jo išlaikymui, globos (rūpybos) išmokos dydis yra lygus skirtumui tarp išmokos dydžio ir šių išmokų dydžio.

Papildomai prie nurodytos globos (rūpybos), vaiko globėjui (rūpintojui) už vaiką, kuriam globa (rūpyba) šeimoje, mokamas 152 EUR globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas.

Kiekvienam vaiko globėjui (rūpintojui), kurių globojamiems vaikams laikinoji globa (rūpyba) nustatyta Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, o nuolatinė globa – teismo sprendimu (nutartimi) skiriami pagalbos pinigai, kurių suma diferencijuojama atsižvelgiant į vaikus globojančioje šeimoje globojamų (rūpinamų) ar prižiūrimų vaikų skaičių.

Dėl papildomos informacijos norint tapti globėjais (rūpintojai) ar įtėviais arba dėl išmokų skyrimo prašome kreiptis į Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrių, adresu Vilniaus g. 49, Šalčininkai, 114 kab.


Kontaktai pasiteirauti:
Liudmila Ozarovskaja, tel. (8 380) 20 213, el. paštas: liudmila.ozarovskaja@salcininkai.lt
Sonata Andriukonis, tel. (8 380) 20 213, el. paštas: sonata.andriukonis@salcininkai.lt


Padėkite vaikams sunkiu momentu – tapkite budinčiu globotoju!