Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Vandentvarka: nuotekų ir vandentiekio tinklų plėtra, nuotekų valyklų renovacija

Vandentvarka: nuotekų ir vandentiekio tinklų plėtra, nuotekų valyklų renovacija

Į namus tiekiamas geriamasis vanduo ir tinkamai tvarkomos nuotekos – visuomenės gyvenimo kokybės užtikrinimas. Būtent to siekia Šalčininkų rajono savivaldybė realizuodama vandentvarkos srities projektus. Komunalinio ūkio ir Investicijų ir strateginio planavimo skyrių specialistai, rengdami projektus užtikrina jų veiklų tęstinumą.

2017 - 2019 m. Šalčininkų rajono savivaldybės nuoseklių ir tikslingų veiksmų dėka pavyko įgyvendinti dviejų nuotekų valyklų statybos projektus Baltojoje Vokėje ir Jašiūnuose, o taip pat nutiesti nuotekų tinklus Šalčininkų mieste (A. Mickevičiaus, Vilniaus, Naujosios, Gėlių, Mėnulio, Saulės, M. Balinsklio gatvių atkarpose). Tačiau vykdant viešųjų pirkimų procedūras pavyko sutaupyti lėšų iš Aplinkos ministerijos skirto finansavimo ir panaudoti jas dar dviejų valyklų atnaujinimui. Statybos darbams atlikti rangovai gavo statybos leidimus ir pradeda paruošiamuosius darbus. Planuojama, kad 2022 metų pradžioje Dieveniškių ir Zavišonių gyventojų nuotekos tekės į naujus įrenginius. Naudą pajus per 150 Dieveniškių vartotojų ir per 80 Zavišonių kaimo vartotojų. Projekto vertė 1 mln. 998 tūkst. eurų.

 
Nauja nuotekų valykla Jašiūnuose

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra taip pat apima ir vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimą ir gyventojų būstų prijungimą prie centralizuotų tinklų. Šiuo metu Šalčininkų rajono savivaldybė kartu su UAB „Vilniaus vandenys“ realizuoja vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros projektus Šalčininkuose ir Eišiškėse. Projektų vertė – 700 tūkst. eurų ir 678 tūkst. eurų. Projekto vykdymo terminas: 2019 – 2021 m.

2020 m. pabaigoje - 2021 m. pradžioje darbai atlikti Šalčininkuose. Nuotekų ir vandentiekio magistraliniai tinklai nutiesti A. Mickevičiaus gatvėje (nuo 27 iki 44 namo) P. K. Bžostovskio gatvėje, Vilniaus gatvėje (nuo 60 iki 79 namo), Nepriklausomybės gatvėje (nuo 13 iki 32 namo), Spalio 25-osios gatvėje (nuo 1 iki 16 namo), Žaliojoje gatvėje (nuo 5E iki 45 namo) ir K. Vagnerio gatvėje (nuo 7 iki 18 namo). Iš viso Šalčininkuose prie centralizuotų nuotekų tinklų bus prijungti 137 būstai, jais naudosis apie 300 gyventojų. Balandžio – gegužės mėnesiais numatytas aplinkos sutvarkymas, taip pat gegužės - birželio mėnesiais planuojamas tinklų perdavimas UAB „Vilniaus vandenys“.

 
Nuotekų ir vandentiekio tinklų plėtra Šalčininkuose

Kovo 16 d. įvyko viešasis svarstymas dėl nuotekų šalinimo tinklų įrengimo Varėnos pl., Vilniaus g., Užmiesčio g., Akacijų g., Gėlių g., Sodų g., Žaliosios g., Eišiškių mieste. Gautas statybos leidimas ir rangovai pradeda darbus, numatoma atlikti juos iki metų pabaigos.

Vandentvarkos projektai yra išskirtiniai. Jie aktualūs kiekvienam gyventojui. Kalbant apie individualiame name gyvenančią šeimą, nuotekų tvarkymas – tai jos kasdienybė. Todėl dedame labai daug pastangų, kad Šalčininkų rajono gyvenvietėse kuo daugiau gyventojų būstų būtų prijungta prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų. Parengėme visus dokumentus ir UAB „Vilniaus vandenys“ jau pateikė dar vieną paraišką dėl projektų įgyvendinimo Eišiškėse ir Šalčininkuose. Siekiame, kad dar per 200 būstų Šalčininkuose ir Eišiškėse galėtų naudotis centralizuotasis nuotekų ir vandentiekio tinklais, - pasakoja Komunalinio ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja Justyna Dovgialo.

Anot jos, kitame etape planuojama, kad prie centralizuotų nuotekų tinklų prisijungtų Šalčininkų miesto Saulėtosios, Spalio 25 - osios, Krantinės, Dainavos gatvių, Serbentų, Tyliojo skersgatvių gyventojai, t. y. apie 65 būstus. Eišiškėse darbai numatomi Raubiškių, Vasario 16-osios, Rodūnės (iki 50-ojo namo), Ligoninės, Gegužės 3-osios (iki 65 namo), Vilniaus (nuo miesto centro iki autobusų stoties), Cvirkos, Tyliosios, Turgaus gatvėse, planuojama prijungti 174 būstus.

Investicijos į vandentvarkos ūkį yra labai brangios ir sunkiai įgyvendinamos. Eišiškių ir Šalčininkų miestuose viešiuoju vandens tekėju yra UAB „Vilniaus Vandenys“, kuri eksploatuoja ir disponuoja vandentvarkos infrastruktūra minėtuose miestuose. Ne visada pavyksta pagal galiojnčių teisės aktų nuostatas bei reiklavimus prijungti tam tikrą būstą prie centralizuotų tinklų. Savivaldybės administracijos specialistams glaudžiai bendradarbiaujant su UAB „Vilniaus vandenys“ yra įvertinamos visos aplinkybės ir priimamas racionaliausias sprendimas. Be to, įgyvendinant esamus ir planuojamus projektus yra tam tikros sąlygos ir reiklalavimai dėl finansavimo gavimo: nuotekų tinklų įrengimo išlaidos vienam gyventojui negali viršyti 3000 eurų, o vandentiekio – 1830 eurų. Tokiais atvejais Šalčininkų rajono savivaldybė padengia jas iš savo biudžeto, - sako Justyna Dovgialo.

 
Zavišonių nuotekų valyklos statybos darbų pradžia, 2021 m. kovas

Komunalinio ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojos teigimu, nuotekų ir vandentiekio tinklų poreikis yra didžiulis visame rajone, o finansavimas ribotas. Paraiškos teikiamos konkurso būdu, todėl pasirenkamos vietovės, kurios atitinka visus reikalavimus ir paraiškos teikimas užtikrina finansavimo gavimą.

Justyna Dovgialo pasakoja, kad iki to momento, kol gyventojo būstas bus prijungtas prie centralizuotų nuotekų tinklų, ilgas kelias. Pirmiausia, įvyksta susitikimai su gyventojais, jiems pasirašius atitinkamos formos prašymus-įsipareigojimus, pagal kuriuos prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų gyventojai turi prisijungti per 6 mėnesius nuo UAB „Vilniaus vandenys“ pranešimo, yra nustatomas poreikis. Būtent tų užpildytų prašymų pagrindu renkami visi dokumentai ir teikiama paraiška Viešųjų investicijų plėtros agentūros Vandentvarkos fondui dėl finansavimo gavimo. Gavus finansavimą UAB "Vilniaus vandenys" vykdo viešuosius pirkimus dėl projektavimo bei statybos darbų rangovo parinkimo, pasirašius sutartį rengiamas techninis projektas, derinamas statybos leidimas, vykdomi statybos darbai.

Šiuo metu prie tinklų jungiasi Šalčininkų miesto A. Mickevičiaus, Bžostovskio, Nepriklausomybės, Vilniaus gatvių atkarpų gyventojai, tačiau iš 66 būstų kol kas kreipėsi 30. Tad raginame nelaukti, o kreiptis dėl prisijungimo į UAB „Vilniaus Vandenys“ Klientų vadybininkę Gabrielę Kozlovienę (tel. +370 687 30581El. p. Gabriele.Kozloviene@vv.lt ) bei į savivaldybės administracijos specialistus (Justyna Dovgialo, mob. +370 686 45764, el.p. justyna.dovgialo@salcininkai.lt  , Karina Andruškevič, tel. (8-380) 20 211, el.p. karina.andruskevic@salcininkai.lt  ).