Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Savivaldybės partnerių susitikimas

Savivaldybės partnerių susitikimas

Šalčininkų rajono mero Zdzislavo Palevičiaus kvietimu į Šalčininkuose organizuojamą Derliaus šventę, vykusią rugsėjo 11 d., atvyko su savivaldybe bendradarbiaujančių užsienio institucijų atstovai. Susitikimas įvyko Šalčininkų S. Moniuškos menų mokykloje. Iš viso atvyko 11 delegacijų iš Lenkijos.

- Po metų pertraukos džiaugiuosi turėdamas galimybę pasveikinti mūsų Draugus tradiciniame susitikime. Daugeliui iš Jūsų šis susitikimas, tikriausiais, ne pirmas, nes kai kurie iš Jūsų atvyksta į mūsų švietimo ir socialinės paskirties įstaigas su dovanomis kelis kartus per metus, kviečiate mūsų vaikus ir jaunimą vasaros poilsio. Naudodamasis proga norėčiau nuoširdžiai už tai padėkoti. Užtikrinu, Jūsų pagalba keliauja į geras rankas, į derlingą žemę. Rajonas vystosi – turime perspektyvių žemės ūkių, sutvarkytos teritorijos, rūpinamės švietimu, kultūra ir kultūros paveldo objektais. Taip pat tikimės ir tolesnio bendradarbiavimo, nes mums rūpi bendrų projektų įgyvendinimas, vaikų ir jaunimo mainai, mokytojų kvalifikacijos kėlimas, lenkų kultūros sklaida, tautinės tapatybės stiprinimas. Jaučiame Jūsų palaikymą, tačiau tikimės pagalbos minėtose srityse. Kviečiu, kad kartu darytume gerus darbus žmonėms, kuriems atstovaujame, - kalbėjo Šalčininkų rajono meras Zdzislav Palevič.

 
 
 

Susitikimo metu žodį tarė ir svečiai.

- Žiūrėdami į Šalčininkus, didžiuojamės Jumis. Tai vieta, kurioje plečiamos žinios ir jautrumas. Tokia didžiulė energija, lenkiškumo jėga ir meilė Lenkijai yra Jumyse. Labai už tai dėkojame, - kalbėjo Kujavijos – Pamario vaivadijos maršalka Zbigniew Ostrowski.

Jolanta Stępniak, Vakarų Varšuvos savivaldybės, daugiausia bendradarbiaujančios su Turgelių seniūnija, atstovė užtikrino tolimesnę pagalbą ir paramą švietimo projektų realizavimo, vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų grupių mainų srityse.

 
 
 
 

Susitikimo metu meras Z. Palevič dėkojo partneriams už bendradarbiavimą, pagalbą ir paramą, o taip pat įteikė apdovanojimus Kujavijos – Pamario vaivadijos maršalkai Zbigniewui Ostrowskiui už finansinę paramą organizuojant Derliaus šventę, Kujavijos – Pamario vaivadijos Tarptautinio bendradarbiavimo departamento direktorei Sylwijai Tubielewicz – Olejnik už paramą  ir Šalčininkų rajono tautiečių atminimą, Kujavijos – Pamario vaivadijos Tarptautinių reikalų valdybos atstovui Grzegorzui Borekui už paramą  ir Šalčininkų rajono tautiečių atminimą. Apdovanojimus taip pat atsiėmė Tarnovo Podgurne seniūnijos viršaitis Tadeusz Czajka -  už 15- os metų bendradarbiavimą su Šalčininkų rajonu, Tarnovo Podgurne seniūnijos tarybos pirmininkas Wojciech Janczewski gavo apdovanojimą už ilgametį vaisingą bendradarbiavimą lenkų bendruomenės labui, Edward Sobański – už ilgametį vaisingą bendradarbiavimą lenkų bendruomenės labui. Fondo „Tautiečiams Kresuose“ pirmininkui Wojciechui Sarnowskiui įteiktas apdovanojimas už bendradarbiavimą ir pagalbą Dieveniškių seniūnijos gyventojams ir švietimo įstaigoms.