Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Šalčininkų harcerių dalyvavimas dviejų savaičių išgyvenimo akademijoje

Šalčininkų harcerių dalyvavimas dviejų savaičių išgyvenimo akademijoje

2021 m. liepos 2-16 dienomis 30 asmenų grupė dalyvavo bendrijos „Europos inovacijos“ parengtame projekte „Išgyvenimo akademija“. Juodųjų Lakajų stovyklavietėje dalyviai įrengė stovyklą: pasistatė karinio tipo palapines, pagamino lovas ir lentynas daiktams sudėti, aptvėrė teritoriją ir 10 dienų dalyvavo įvairaus pobūdžio užsiėmimuose. Antruoju projekto etapu tapo virš 100 km žygis iš Eišiškių į Vilnių, kurio metu buvo ugdoma dalyvių ištvermė. Paskutinę projekto dieną dalyviai praleido Druskininkų vandens parke siekiant pailsėti po stovyklos ir žygio bei apibendrinti nuveiktus darbus ar patirtus įspūdžius.

Širdingai dėkojame Šalčininkų rajono savivaldybei už dalinį projekto išlaidų padengimą Vaikų vasaros poilsio projektų finansavimo ir organizavimo lėšomis. Lenkiame galvas prieš savo tėvus, kurie remia mūsų veiklas ir palaiko mūsų siekius dalyvauti veiklose, kurios ugdo mūsų saviraišką, kūrybiškumą, sveiką gyvenseną, socialinius, gyvenimo ir problemų sprendimo įgūdžius, savarankiškumą ir ištvermę.

 

 
 

7 Šalčininkų Harcerių Draugovės „Step“ draugovininkas Dominik Mockus