Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Neformalus švietimas – turiningas laisvalaikio praleidimas

Neformalus švietimas – turiningas laisvalaikio praleidimas

Neformalusis švietimas atlieka labai svarbią funkciją – jis papildo formalųjį ugdymą, kartu tenkindamas mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padedamas jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.

Neformalųjį ugdymą Šalčininkų rajone organizuoja ir užtikrina Šalčininkų rajono A. Ratkevičiaus sporto mokykla, Šalčininkų S. Moniuškos menų mokykla, Jašiūnų ir Eišiškių muzikos mokyklos. Tačiau kartu mokiniams sudaryta galimybė lankyti akredituotas neformaliojo vaikų švietimo teikėjų programas. Valstybės biudžeto lėšomis ir ES finansinės paramos dėka užtikrinamas kokybiškas ir turiningas mokinių  laisvalaikis, ugdomas bendruomeniškumas ir pasitikėjimas savimi, stiprinamos kompetencijos.

2023 metais Šalčininkų rajono 7 - 18 metų mokiniai turėjo galimybę pasirinkti sau tinkamą veiklą iš 49 akredituotų neformaliojo vaikų švietimo programų. Šiam tikslui buvo skirta 192 tūkst. Eur. Įvairiose programose dalyvavo 1523 Šalčininkų rajono vaikai, 2024 m. NVŠ 49 veiklas pradėjo lankyti 1552 vaikai.

- Svarbu pastebėti, kad susidomėjimas NVŠ programomis yra visai nemažas ir netgi didėja, kaip ir didėja programų teikėjų skaičius arba atkritus vienoms, atsiranda kitų. Pavyzdžiui, programos akreditaciją 2023 metais gavo laisvieji mokytojai Ivan Staševskij, Jolanta Ališauskienė, Liana Skarina – Gičkina, Vaclava Bobnis, o 2024 m. - karate klubas „IPPON“, nuo š. m sausio 1 d. jis įtrauktas į rajono neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašą. NVŠ lėšų suma vienam programoje dalyvaujančiam vaikui sudaro 15 Eur per mėnesį. Tai reiškia, kad tėvai už vaiko ugdymą būrelyje pagal NVŠ programą moka 15 eurų mažiau. Pinigai už neformalųjį vaikų ugdymą NVŠ teikėjams pervedami kas mėnesį, - pasakoja Švietimo ir sporto skyriaus specialistė Irina Aikovskaja.

Švietimo ir sporto skyrius nuolat analizuoja neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašą, siūlomas veiklas, jų teikimo vietą, būdą. Skyriaus specialistų duomenimis, 2023 - 2024 m. neformaliojo vaikų švietimo programos teikiamos skirtingose rajono gyvenvietėse: Šalčininkuose, Jašiūnuose, Eišiškėse, Baltojoje Vokėje, Dieveniškėse, Kalesninkuose, Turgeliuose, Butrimonyse, Dainavoje, kai kurie iš jų – nuotoliniu būdu. Programų teikėjai siūlo sporto, skautavimo, matematikos, anglų ir vokiečių kalbų, informacinių technologijų, viešojo kalbėjimo, rankdarbių, chemijos, istorijos, dainavimo, teatro ir kt. užsiėmimus. Populiariausia sritis – sportas, jis sudaro 58 proc. sąrašo siūlomos veiklos, 15 proc. sąraše užima kalbų mokymasis, 11 proc. – menai. Pastebėta, kad mažiausiai paslaugų pagal NVŠ programą teikiama Dieveniškių apylinkėse. Artimiausiu metu Švietimo ir sporto skyriaus specialistai planuoja susitikti su Dieveniškių gimnazijose dirbančiais pedagogais ir kalbėtis apie neformaliojo vaikų švietimo galimybes ir programų organizavimą, siekiant užtikrinti mokyklinio amžiaus vaikų laisvalaikį ir užimtumą Dieveniškių apylinkėse.

Daugiausia vaikų - 112 - lanko futbolo klubo „Ketera“ užsiėmimus, pas laisvąjį stalo teniso mokytoją Juzefą Kozlovskį prisijaukinti kamuoliuką ir raketę mokosi 54 vaikai, Tadeušo Bogdiuno programas „Stiprus kūnas - sveikas kūnas“, „Judėk sveikai - gyvenk ilgai"   lanko 53 dalyviai, boksą pas Pavelą Tomaševski – 50. Džiugu, kad NVŠ programose dalyvauja ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai.

Jaunas kūno kultūros mokytojas Valdemar Novickij pakvietęs mažuosius eišiškiečius į fizinio ugdymo lavinimo užsiėmimus „Greičiau, stipriau, geriau“. Juos lanko 36 vaikai. Per šiuos užsiėmimus vaikai ne tik stiprina sveikatą, bet ir ugdo lyderystės, atsakomybės, pareigingumo įgūdžius, lavina atmintį, išmoksta koncentruoti dėmesį, veikti stresinėse situacijose, lavina socialinius įgūdžius. Jo teigimu, šios programos sėkmė tikrai verta atgarsio, kuris ne tik džiugina pergalėmis ir šventiniais renginiais, bet ir įkvepia, motyvuoja bei padeda skleisti meilę sportui Šalčininkų rajone.

 
 
 

- Įgyvendindamas NVŠ programą „Greičiau, stipriau, geriau” džiaugiuosi sėkmingais sporto mokyklos jaunųjų auklėtinių rezultatais. Lietuvos rankinio čempionate iškovota I-oji vieta jaunesniųjų vaikų amžiaus grupėje (7 - 11 m.) bei II-oji prizinė vieta vyresniųjų vaikų amžiaus grupėje (12 - 15 m.). Vykdant programą nuolat organizuojamos sporto dienos, kurios tampa gražia tradicija ir vienija visą bendruomenę. Taip sėkmingai kuriama komandinė dvasia, o tai raktas į gerų rezultatų siekimą ir vienas kito palaikymą. Organizuotos kalėdinė ir sezono uždarymo šventės buvo neįprastos, įsimintinos ir demonstruojančios komandos narių vienybę, - pasakoja Valdemar Novickij.

 

Vokalinis ansamblis „Graciozo“ – dažnai įvairiuose rajono renginiuose matomas ir girdimas kolektyvas, jį lanko 36 7 – 18 metų vaikai ir jaunimas. Per užsiėmimus jie lavina balsą. Vadovės Tatjanos Ulbin teigimu, užsiėmimų metu vaikai ir jaunimas ugdo vokalinius, ritminius, muzikinius įgūdžius. Programa skatina atsižvelgti į dainavimą kaip į neatsiejamą vaiko gyvenimo dalį, patiriant džiaugsmą, pozityvias emocijas, įgyjant pasitikėjimą savimi. Kitas užsiėmimų tikslas – dalyvavimas koncertuose ir konkursuose, todėl užsiėmimų dalyviai mokosi dainų lenkų, lietuvių, anglų ir netgi lotynų kalbomis, nes „Graciozo“ ne kartą nustebino sakraliniais kūriniais. Taip dainuoti besimokantys vaikai ir jaunimas kaupia sceninės kultūros patirtį ir formuoja kūrybiškai stiprią asmenybę. Vokalinio ansamblio „Graciozo“ darbo rezultatas – sėkmingas dalyvavimas ir laimėjimai įvairiuose muzikos konkursuose, koncertuose, festivaliuose ir projektuose Lietuvoje ir Lenkijoje.

 
 
 

Tėvai, norintys, kad jų vaikas lankytų neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus, turi susisiekti su programos teikėjais. Sąrašą rasite čia. Teisę pretenduoti į NVŠ finansavimą turi vaikas, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NVŠ programa.