Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Naujas Jašiūnų dvaro sodybos gyvenimo etapas

Naujas Jašiūnų dvaro sodybos gyvenimo etapas

Jašiūnų dvaras, neabejotinai, Šalčininkų rajono perlas, tačiau oficinos prikėlimas antram gyvenimui padės atsiskleisti jam visu gražumu.

Praėjusiais metais smalsūs besilankančių turistų žvilgsniai krypo į renovuojamą oficinos pastatą. Ryžtingais žingsniais Šalčininkų rajono savivaldybei pavyko prikelti ne tik dvaro rūmus, bet ir išplėtoti ilgalaikę koncepciją, kurioje oficinai tenka labai gražus vaidmuo. Taip! Oficinoje įsikurs edukacinės erdvės ir Jašiūnų dvaro sodyba vėl taps pilnaverčiu intelektualinės minties traukos centru, didinant Šalčininkų rajono jaunimo gyvenimo kokybės lygį, sudarant galimybes jų visapusiškam ugdymui ir savirealizacijai, užtikrinant turiningą laisvalaikį ir neformalųjį švietimą.

 

 
 

Lankydamiesi oficinoje praėjusių metų rudenį vaikščiojome dar bendro vaizdo stokojančiose patalpose, šiandien įžengėme į šviesias ir erdvias patalpas. Bendras vaizdas artimas dvaro rūmų dvasiai. Toks pat stogas, dvaro rūmų fasadui artima sienų spalva, langai ir durys atkurti pagal autentiškus pavyzdžius. Vidaus patalpose vyrauja šviesi spalva, grindys taip pat artimos oficinos stilistikai, stilizuoti šviestuvai. Tačiau akį traukia būsima ekspozicijų patalpa, kurioje projekto rengimo stadijoje aptikta sienų tapyba. Pagal išlikusius autentiškus elementus specialistai atkūrė vaizdą ant visų šio kambario sienų: ant dviejų sienų piešiniai restauruoti, ant kitų – sukurti pagal autentiškus pavyzdžius. Vaizdas iš tiesų įspūdingas ir suteikiantis mums galimybę dalyvauti „gyvoje“ istorijos pamokoje.

 
 

Dviaukštėje oficinos dalyje restauruoti laiptai, o antrame aukšte – krosnis. Jos restauravimui panaudoti ir autentiški elementai. Buvusiame drėgname rūsyje įrengti sanitariniai mazgai, pagalbinės patalpos, ekspozicijų salė, pritaikyta neįgaliesiems. Svarbu tai, kad oficinos patalpos pritaikytos neįgaliųjų poreikiams, iš lauko pusės įrengtas keltuvas.

Šalčininkų rajono savivaldybės pastangomis 2015 metais lankytojams atvėrė duris Jašiūnų dvaro rūmai. Ties tuo tikrai nesustota. Dabar žvilgsnis nukreiptas į oficiną ir jos pritaikymą muziejinei ir edukacinei veiklai. Yra ir dar viena, nematoma, medalio pusė – dvaro sodybos svirnas. Šiuo metu rengiama jo rekonstrukcijos koncepcija.