Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Lietuvos kariuomenė informuoja apie pratybas

Lietuvos kariuomenė informuoja apie pratybas

Š. m. birželio 6–12 d. Ignalinos r., Švenčionių r., Molėtų r., Ukmergės r., Širvintų r., Elektrėnų m., Trakų r., Šalčininkų r., Vilniaus m., Vilniaus r. savivaldybėse vyks Krašto apsaugos savanorių pajėgų (toliau – KASP) pratybos „TVIRTAS SKYDAS 2022“. Kariniuose mokymuose dalyvaus KASP Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės kariai savanoriai, kurie vykdys gynybines ir puolamąsias operacijas civilinėje aplinkoje.

Norint tinkamai treniruoti pratybose dalyvausiančius karius ir sudaryti jiems realistiškas sąlygas, atsižvelgiant į karių savanorių taktiką, keliamas užduotis, siekiant didinti karių matomumą civilinėse teritorijose ir kartu kelti gyventojų pasitikėjimą Lietuvos kariais bei NATO sąjungininkais, reikalingos civilinės (nekarinės) teritorijos.

Informuojame, kad pratybose dalyvaujantys kariai, vykdydami jiems keliamas užduotis šviesiu ir tamsiu paros metu, judės pėsčiomis arba su ratinėmis karinėmis transporto priemonėmis, naudos imitacinius šaudmenis, sprogstamuosius ir dūminius paketus, o ypatingais atvejais – signalines raketas.

Maloniai prašome Jūsų sudaryti sąlygas ir leisti š. m. birželio 11–12 d. pasinaudoti pratyboms organizuoti reikiamomis teritorijomis ir jose savivaldybei priklausančiais rajoniniais keliais, kurie patenka į pratyboms organizuoti reikiamas teritorijas (pagal pateiktus žemėlapius);

Užtikriname Jus, kad pratybų metu bus laikomasi Lankymosi miške taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. D1-849, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų, teisės aktų nustatančių laukinės augalijos naudojimo, apsaugos ir atkūrimo reikalavimų, priešgaisrinės saugos reikalavimų bei kitų abipusių susitarimų.

PRIDEDAMA:

  1. Pratybų „TVIRTAS SKYDAS 2022“, vyksiančių š. m. birželio 6–12 d., operacijų rajonai, 1 lapas;

Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų informacija