Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Knygos apie Šalčininkus ir jų apylinkes pristatymas

Knygos apie Šalčininkus ir jų apylinkes pristatymas

Gegužės 30 d. Balinskių dvaro rūmuose įvyko Mečislavo Machuliako (Mieczysław Machulak) knygos „Prie Šalčios ir Visinčios“ pristatymas. Tai dar viena ir jau paskutinė istorinės monografijos publikacija, kurioje aprašyta Šalčininkų rajono gyvenviečių istorija. Tai penktoji knyga po „W stronę Solecznik”, (2002, 2005 i 2007), „W Dziewieniszkach i dalej” (2008), „W dolinie Mereczanki” (2014), i „W ejszyskiej stronie” (2017), parengta ištikimo Šalčininkų krašto bičiulio, istoriko ir etnografo Mečislavo Machuliako.

Šis leidinys yra vertingas bandymas išsaugoti mūsų protėvių ir žemių, kuriose gyvename, istoriją ateities kartoms. Remdamasis archyvų duomenimis autorius piešia joje turtingą gyvenvietės panoramą per kelių amžių prizmę. Be abejonės, ši publikacija prisidės prie žinių sklaidos, vietos identiteto ir pilietinės nuostatos stiprinimo, be to, tai bus puiki Šalčininkų rajono kultūros ir istorijos paveldo sklaidos priemonė. Tai bus žinių šaltinis apie gyvenamas teritorijas, žmones, įvykius, kultūros paveldo arba gamtos objektus. Knyga atitinka mokslinio tyrimo reikalavimus, kartu būdama skaitytojui jausminga kelione į praeitį, galimybe sužinoti protėvių likimus ir nuopelnus gyvenvietėse, gražiai išsidėsčiusiose prie Šalčios ir Visinčios.- Prieš 20 metų Polaneco miesto savivaldybė, kurioje dirbu, realizuodama bendradarbiavimo su Šalčininkų rajono savivaldybe pradėjo rengti informacinę medžiagą. Tai turėjo būti nedidelis lankstinukas. Kaip tik man teko ši užduotis. Pradėjęs kaupti medžiagą supratau, kad įdomios informacijos yra be galo daug ir jos nepavyks sutalpinti nedideliame lankstinuke. Taip atsidaro pirmoji mano knyga „W stronę Solecznik“. Įsitraukiau taip, kad pradėjau ieškoti informacijos apie kitas gyvenvietes. Šio darbo rezultatas – dar keturios publikacijos. Norėčiau visus paraginti rašyti. Rašykite apie savo gyvenvietes, kaupkite prisiminimus. Žmonės išeina ir daug dalykų lieka užmarštyje. O taip negali būti, ypač čia, Vilniaus krašte, Šalčininkų žemėje, turtingoje įvykiais, - pasakė Mečislav Machuliak.

Susitikime dalyvavo Šalčininkų rajono mero pavaduotoja Beata Petkevič, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Gžegož Jurgo, Šalčininkų lenkų trečiojo amžiaus universiteto nariai kartu su Pirmininku Antoniu Jankovskiu, rajono bendruomenė.- Sakoma, kad filosofija yra mokslų karalienė, matematika – visų mokslų motina, tačiau, be jokios abejonės, istorija yra gyvenimo mokytoja. Daugelį metų šių žemių istorija buvo trypiama, trinama įvairiausiais būdais, žeminama. Šiandien tą istoriją atveriame iš naujo Mečislavo Machuliako knygų dėka. Jis pristato mums faktus, įvykius, asmenybes ir vietas, kurių jau nėra. Mums tai yra tiesos apie save atradimas, ir už tai norėčiau nuoširdžiai padėkoti, - pasakė vicemerė Beata Petkevič, kartu dėkojusi Kšištofui Jančikui ir Henrikui Lesniakui ir pavadinusi juos Šalčininkų rajono pridėtine verte. Šie žmonės savo vertybinėmis nuostatomis ir meile Šalčininkų žemei prisideda prie mūsų istorijos, visuomeninio gyvenimo, tautinės tapatybės puoselėjimo.Renginyje skambėjo Kšištofo Jančiko (Krzysztof Janczyk) poezija apie Vilniaus kraštą, naujų eilėraščių tomas taip pat pristatytas Šalčininkų publikai. Rūmų salėje eksponuojama V. Korsako nuotraukų konkurso, organizuojamo Henriko Lesniako (Henryk Leśniak), paroda. Konkurse dalyvavo Šalčininkų rajono fotografijos mylėtojai, o nugalėtojams – Kristinai Slavinskai, Irenai Kolosovskai ir Genadijui Baranovičiui – įteikti diplomai ir atminimo dovanos.Renginio pabaigoje kiekvienas susitikimo dalyvis galėjo gauti knygą su autoriaus autografu.