easy to read
Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Darbinis mero pasitarimas su seniūnais ir įstaigų vadovais

Darbinis mero pasitarimas su seniūnais ir įstaigų vadovais

Šiandien, balandžio 3 d. Šalčininkų rajono savivaldybės meras Zdzislav Palevič susitiko su Savivaldybės įmonių bei įstaigų vadovais ir seniūnijų seniūnais. Susitikimo tikslas – aptarti esminius darbus ir kylančius iššūkius. Tokie susitikimai – tradiciniai. Jų metu keičiamasi informacija, derinami darbų grafikai, išklausomos ir aptariamos atskirų seniūnijų problemos, dalinamasi gerąja patirtimi.

Šį kartą Savivaldybės meras Zdzislav Palevič pasitarime su seniūnijų vadovais pirmenybę skyrė rajono kelių būklei. Didžiausio dėmesio sulaukė pavasariniai kelių greideriavimo darbai.

Į susitikimą buvo pakviesti rangovai – UAB „Šalmesta“ ir UAB „Jaraks“ atstovai. Šios dvi bendrovės laimėjo greideriavimo darbų vykdymo viešuosius konkursus mūsų rajone. Seniūnai, kurių seniūnijų teritorijose esančius kelius tvarko UAB „Jaraks“, skundėsi įmonės organizuotumo bei technikos stoka, akcentavo, kad įmonei reikėtų operatyviau reaguoti į oro sąlygų pasikeitimus, taip pat pasirūpinti pakankamu technikos kiekiu. Buvo diskutuojama, ar darbų vykdymo operatyvumui teigiamos įtakos turėtų subrangovų samdymas. Seniūnų teigimu, teritorijose, kur greideriavimo darbus vykdo UAB „Šalmesta“, situacija pagerėjo pasikeitus įmonės vadovui.

 

- Turime įsisąmoninti, kad gyventojas visada teisus, o mes dirbame, kad žmonės būtų patenkinti mūsų darbų rezultatu. Mūsų užduotis – užtikrinti, kad keliai, gatvės ir šaligatviai būtų saugūs vairuotojams ir pėstiesiems – kalbėjo meras Zdzislav Palevič, ragindamas jautriai reaguoti į gyventojų prašymus.

 
 
 
 

Susirinkimo metu buvo aptarti ne tik einamieji klausimai, tačiau ir tolimesni planai.

Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro direktorė Gražina Zabarauskaitė pakvietė seniūnus bendram susitikimui, siekiant aptarti šiemet vyksiančius kultūros renginius.

UAB „Tvarkyba“ direktorius Aleksandras Kasparovičius pažymėjo, kad pastorosiomis savaitėmis Šalčininkų miesto gatvės buvo valomos nuo smėlio, miesto aikštėje pasodintos gėlės. Taip pat po renovacijos buvo priduotas vienas daugiabutis, dar trys namai šiuo metu vertinami Valstybės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos.

 

Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninės direktorė Valentina Vaitkienė kalbėjo apie esamą situaciją įstaigoje, pabrėžė, kad ligoninėje išlieka vaikų stacionaras, taip pat stiprinamas priėmimo skyriaus personalas.

Tiek Eišiškių asmens sveikatos priežiūros centro direktorius Miroslav Duchnevič, tiek Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė Laimutė Sliževska nuogąstavo dėl slaugytojų trūkumo. Eišiškių sveikatos įstaigos vadovas taip pat akcentavo didelį slaugos skyriaus apkrovimą, kur ¾ pacientų sudaro gulintys ligoniai. Jam pritarė ir Čiužiakampio socialinių paslaugų namų direktorius Mečislav Zarecki pabrėždamas, kad socialinės globos padalinyje užimta 30 iš 30 vietų, o norinčių jame apsigyvendinti yra vis daugiau.

 
 

Susitikime dalyvaujantys kultūros įstaigų vadovai pakvietė susirinkusiuosius dalyvauti organizuojamuose renginiuose, kurių grafiką galima rasti Savivaldybės puslapyje Renginių kalendoriuje.

easy to read