Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Bendruomeninių vaikų globos namų bus daugiau

Bendruomeninių vaikų globos namų bus daugiau

Šiuo metu Šalčininkų rajono savivaldybė realizuoja du projektus dėl bendruomeninių vaikų globos namų įrengimo Šalčininkų mieste.

Bendruomeniniai vaikų globos namai Šalčininkuose veikia  nuo 2018 m.

Šalčininkų rajono savivaldybė iškėlusi tikslą - kurti nuoseklią ir koordinuotą pagalbos ir paslaugų sistemą, kuri būtų svarbi be tėvų globos likusiam vaikui. Siekiama sudaryti galimybes tokiems vaikams gauti kokybiškas socialines paslaugas, psichologinę pagalbą ir padėti integruotis visuomenėje.

Gražus tokio sprendimo pavyzdys - 2018 metais Šalčininkuose pradėję veiklą pirmieji bendruomeniniai vaikų globos namai, kuriuose šiuo metu sėkmingai gyvena 7 globotiniai.

Anot Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centro direktorės Oksanos Obločinskos, globojami vaikai apie jų naujus namus atsiliepia labai gerai. Visi šiuo metu mokosi nuotoliniu būdu. Karantino metu jie turi privalumą – nuosavą kiemą, kuriame kartu, kaip viena didelė šeima, gali leisti laisvalaikį, netgi žaisti krepšinį

- Gyvendami kaip viena didelė šeima mūsų vaikai, padedami socialinių darbuotojų, moka skalbti, tvarkyti kambarius, pagal galimybes rūpinasi namų ūkiu, apsiperka, planuoja pirkinius, sodina ir prižiūri daržą. Mergaitės pasidalinusios lysves, pasiskirsčiusios darbus. Praėjusį rudenį jos jau dalinosi pirmosiomis rudens gėrybių konservavimo istorijomis, ragavome visi kartu. Bendruomeniniai namai artimesni šeimos aplinkai, todėl vaikai kartu mokosi ir sutarti, susikalbėti, surasti kompromisą, mokosi priimti sprendimus, suprasti, kas yra pareiga ir atsakomybė. Visa tai, be abejonės, jiems pravers gyvenime, - pasakoja Oksana Obločinska.

Plečiamas bendruomeninių vaikų globos namų tinklas

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija šiuo metu įgyvendina du projektus, kurie leis išplėsti bendruomeninių vaikų globos namų tinklą ir užtikrinti neinstitucinę globą. Pagal projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Šalčininkų rajono savivaldybėje“ įsigytas gyvenamasis dviejų aukštų namas, kuriame po remonto bus apgyvendinti 8 vaikai. Būstas šiuo metu remontuojamas, pritaikomas neįgaliųjų poreikiams, bus įsigyti baldai, buitinė technika ir kompiuteriai.

 
 

Savivaldybės biudžeto lėšomis taip pat įsigytas 4 kambarių butas, kuriame po remonto darbų apsigyvens 5 vaikai. Atlikti remonto darbai, šiuo metu įrengiami baldai.

 
 

Įrengus šiuos du naujus būstus – gyvenamąjį namą ir butą – jie bus perduoti Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centrui. Juose bus sudarytos sąlygos kokybiškam vaikų gyvenimui šeimomis. Tai paskatins jų integravimąsi ir socialinių įgūdžių įgijimą, pasiruošimą savarankiškam gyvenimui.