Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Atidaryta nauja Jašiūnų nuotekų valykla

Atidaryta nauja Jašiūnų nuotekų valykla

Šiandien atidaryta nauja Jašiūnų miestelio nuotekų valykla, užtikrinanti nuotekų šalinimo paslaugų prieinamumą ir efektyvumą.

2018 metų pavasarį naujų nuotekų valymo įrenginių statybos darbus Jašiūnuose pradėjo jungtinės veiklos dalyviai UAB „August ir Ko“ ir UAB „KRS“. Čia pastatytas technologinis pastatas, kuriame įrengti uždaro tipo valymo įrenginiai, teritorija aptverta ir apšviesta, įrengta apsauginė ir priešgaisrinė signalizacija, žaibosaugos – įžeminimo priemonės. Jašiūnuose centralizuotais valymo įrenginiais naudojasi beveik 410 vartotojų. Nuotekų valykloje įrengtas atvežtinių nuotekų priėmimo punktas. Ši Šalčininkų rajono savivaldybės ir UAB „Tvarkyba“ investicija užtikrina efektyvų ir ekonomišką nuotekų išvalymą ir gyventojų komfortą, o taip pat gerą ekologinę situaciją ir švarią aplinką.

 
 

UAB „Tvarkyba“ direktoriaus Aleksandro Kasparovičiaus teigimu, įmonės specialistai buvo apmokyti eksploatuoti bei aptarnauti naujus nuotekų valymo įrenginius. Valykloje įrengta kompiuterinė sistema, leidžianti stebėti jos veiklą nuotoliniu būdu.

- Plaudami indus nesusimąstome, kur bėga mūsų panaudotas vanduo? Tais atvejais, kai gyventojai naudojasi centralizuotais nuotekų tinklais šis klausimas kartais net nekyla. Atsukame čiaupą, išplauname indus, nuleidžiame vandenį ir tiek. Tačiau tam, kad ši paslauga tinkamai funkcionuotų, nuolat siekiama nuotekų šalinimo paslaugų prieinamumo ir efektyvumo. Šalčininkų rajono savivaldybės dėka visa tai užtikrinta Jašiūnuose, - sako UAB „Tvarkyba“ direktorius A. Kasparovičius.

Šalčininkų rajono savivaldybės ir UAB „Tvarkyba“ įgyvendinto projekto veiklos „Nuotekų valymo įrenginių Jašiūnuose projektavimo ir statybos darbai“ vertė – 435 998,07 Eur su PVM.

Apie naujų valymo įrenginių veiklą pasakojo UAB „August ir Ko“ statybos vadovas Jurij Vaitkun.

- Matome senus nuotekų valymo įrenginius ir naują valyklą. Naujų nuotekų valymo įrenginių našumas yra 100 kub. m per parą. Valyklą sudaro technologinis kompleksas – technologinis pastatas ir biologinio valymo grandies rezervuaras. Iš parengtinio valymo grandies nuotekos keliauja į biologinio valymo grandį. Proceso esmė – išleisti į aplinką švarų vandenį, - kalbėjo Jurij Vaitkun.

 
 

Kaip valymo įrenginių kokybiško darbo ir itin aukšto nuotekų išvalymo įrodymą jis pademonstravo vandens kokybę, pasisėmęs jo ir rezervuaro ir įpylęs į stiklinę. Išvalytos nuotekos virto bespalviu ir bekvapiu vandeniu, neturinčiu žalingų aplinkai medžiagų. Svarbu pastebėti, kad nuotekų kvapas beveik nejaučiamas netgi pačios valyklos teritorijoje, todėl šio projekto įgyvendinimas svarbus ir iš aplinkosauginės pusės.

Nuotekų valymo įrenginių atidaryme dalyvavęs Šalčininkų rajono meras Zdzisav Palevič pabrėžė, kad vandentvarkos projektai iš tiesų labai nelengvi, bet labai reikalingi.

- Šitas projektas labai reikalingas ir naudingas gyventojams, kalbant apie Jašiūnus ir Baltąją Vokę, nes antra valykla pastatyta ten. Tačiau iš finansinės pusės šis projektas labai sunkus, Savivaldybė turėjo prisidėti net 50 proc. prie jo įgyvendinimo. Priimti sprendimą buvo labai sunku, tačiau apsisprendėme statyti nuotekų valymo įrenginius. Pavyko surasti lėšas ir netgi eiti toliau, nes sutaupę pinigų statysime nuotekų valymo įrenginius Zavišonyse ir Dieveniškėse, - pasakė meras Zdzislav Palevič.

 
 
 

Atidaryme taip pat dalyvavo Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktorius Josif Rybak, Jašiūnų seniūnijos seniūnas Zdislav Mažeiko, Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Donata Ašmankevičienė ir specialistė Violeta Zdanovičienė, Komunalinio ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja Justyna Dovgialo.

Jašiūnų valykla pastatyta realizuojant projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šalčininkų rajone (Šalčininkų m., Baltojoje Vokėje ir Jašiūnuose)“, į kurio veiklas taip pat įėjo naujų valymo įrenginių statyba Baltojoje Vokėje, vandens tiekimo ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Baltosios Vokės Vilniaus, Naujojoje, Durpininkų ir Mickevičiaus gatvėse, Šalčininkuose darbai vyko M. Balinsklio ir A. Mickevičiaus gatvėse. Projekto bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma 1.650.500,00 Eur, kurių dalis 825.250,00 Eur (50 proc.) finansuojama Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis ir 825.250,00 Eur (50 proc.) prisideda Šalčininkų rajono savivaldybės administracija kartu su UAB „Tvarkyba“. Projekto tikslas – padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Šalčininkų rajone.

Realizuojant šį projektą ir vykdant viešųjų pirkimų procedūras pavyko sutaupyti lėšų ir nuveikti daugiau darbų – pasirašytos sutartys dėl nuotekų valyklų statybos darbų Dieveniškėse ir Zavišonyse.


Informaciją parengė Inesa Suchocka