Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Asmeninės pagalbos teikimo organizavimas Šalčininkų rajono savivaldybėje

Asmeninės pagalbos teikimo organizavimas Šalčininkų rajono savivaldybėje

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. DĮV-1388 patvirtintas Asmeninės pagalbos teikimo organizavimas Šalčininkų rajono savivaldybėje, kuris susideda iš dviejų aprašų.

Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo, asmeninės pagalbos teikimo organizavimo ir mokėjimo už asmeninę pagalbą Šalčininkų rajono savivaldybėje tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir vertinimo kriterijus, asmeninės pagalbos teikimo organizavimą, teikimo sustabdymo, atnaujinimo ir nutraukimo tvarką, mokėjimo už asmeninę pagalbą dydžio nustatymą, asmeninio asistento funkcijas.

Asmeninės pagalbos teikimo tikslas – atsižvelgiant į individualius neįgaliųjų, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, poreikius, suteikti jiems individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų jiems gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.

Asmeninę pagalbą teikia Šalčininkų socialinių paslaugų centras (toliau -Centras). Centro socialinis darbuotojas vertina ir nustato asmeninės pagalbos poreikį   asmeniui su negalia, vertina asmens finansines galimybes mokėti už asmeninę pagalbą.  Šalčininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius atsako už asmeninės pagalbos organizavimą bei teikiamos pagalbos  kokybės užtikrinimą.

Šalčininkų rajono savivaldybės valstybės biudžeto lėšų, skirtų asmeninei pagalbai teikti ir administruoti, apskaitymo ir naudojimo tvarkos aprašas reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų asmeninei pagalbai teikti ir administruoti naudojimo ir apskaitymo tvarką Šalčininkų rajono savivaldybėje.

Asmens mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis, valandinis įkainis, asmens mokėjimo už asmeninę pagalbą pagrindai ir sąlygos skelbiami Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje ir Savivaldybės interneto svetainėje.

Asmeninės pagalbos valandinis įkainis 8,00 Eur.

 

Daugiau informacijos

(8 380) 20 214 - Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius

(8 380) 51 398 - Šalčininkų socialinių paslaugų centras

Informaciją taip pat teikia seniūnijų vyresnieji specialistai