easy to read
Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Privačių interesų deklaravimas

Deklaruoti privačius interesus privalu, jei:

  • esate valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo ar einate pareigas, įvardytas VPIDĮ 4 straipsnio 3 dalyje;
  • pretenduojate dirbti valstybinėje tarnyboje ir šią deklaraciją reikalauja pateikti į darbą priimanti institucija ar įstaiga;
  • kandidatuojate rinkimuose į savivaldybių tarybų narius, Seimo narius, Respublikos Prezidentus, ar Europos Parlamento narius.

Deklaracijos pateikiamos nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, po deklaruojančio asmens išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos arba po deklaruojančio asmens statuso įgijimo dienos.

Deklaracijos teikiamos Privačių interesų registre PINREG

Deklaruoti privačius interesus yra kiekvieno deklaruojančio asmens statusą turinčio asmens pareiga. Už deklaracijoje pateiktų duomenų tikrumą atsako deklaruojantis asmuo. 

Privačių interesų deklaravimą reglamentuoja Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo antrasis skirsnis.

PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJOS FORMOS BEI JOS PILDYMO, TIKSLINIMO, PAPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLĖS

KAIP DEKLARUOTI

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PAREIGŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠAS

DOVANŲ, GAUTŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS, BEI REPREZENTACIJAI SKIRTŲ DOVANŲ PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO, SAUGOJIMO IR EKSPONAVIMO TVARKOS APRAŠAS

VEIKSMŲ GAVUS NETEISĖTĄ ATLYGĮ TVARKOS APRAŠAS

VTEK REKOMENDACINĖS GAIRĖS DĖL DOVANŲ IR PASLAUGŲ PRIĖMIMO APRIBOJIMŲ

 

 

easy to read