Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Informacija apie dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingus, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingus želdinius

LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMU TERITORIJU VALSTYBES KADASTRO STATISTINE ATASKAITA

Daugiau informacijos apie saugomas teritorijas galite rasti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos internetinėje svetainėje www.vstt.lrv.lt bei Kadastro internetinėje svetainėje http://stk.am.lt.

PLAČIAU APIE SAUGOMAS TERITORIJAS