Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Šalčininkų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų 2021 metų finansinių ataskaitų rinkiniai

1. Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija
2. Šalčininkų „Santarvės“ gimnazija
3. Jašiūnų Mykolo Balinskio gimnazija
4. Jašiūnų  „Aušros“ gimnazija
5. Dieveniškių „Ryto“ gimnazija
6. Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazija
7. Eišiškių gimnazija
8. Stanislovo Rapolionio gimnazija
9. Turgelių Povilo Ksavero Bžostovskio gimnazija
10. Butrimonių Anos Krepštul gimnazija
11. Kalesninkų Liudviko Narbuto gimnazija
12. Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazija
13. Baltosios Vokės „Šilo“ gimnazija
14. Šalčininkų specialioji mokykla
15. Dainavos pagrindinė mokykla
16. Čiužiakampio pagrindinė mokykla
17. Jašiūnų pagrindinė mokykla
18. Pabarės pagrindinė mokykla
19. Šalčininkų lopšelis-darželis „Pasaka“
20. Šalčininkų lopšelis-darželis „Vyturėlis“
21. Eišiškių lopšelis-darželis „Žiburėlis“
22. Jašiūnų lopšelis-darželis „Žilvitis“
23. Baltosios Vokės lopšelis-darželis
24. Dieveniškių lopšelis-darželis
25. Butrimonių ir Jančiūnų universalus daugiafunkcis centras
26. Zavišonių lopšelis-darželis „Varpelis“
27. Eišiškių muzikos mokykla
28. Eišiškių Antonio Ratkevičiaus sporto mokykla
29. Jašiūnų muzikos mokykla
30. Stanislavo Moniuškos menų mokykla
31. Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
32. Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras
33. Šalčininkų rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
34. Šalčininkų rajono savivaldybės šeimos ir vaiko gerovės centras
35. Čiužiakampio senelių globos namai
36. Šalčininkų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras
37. Šalčininkų rajono savivaldybės sutrikusio intelekto žmonių dienos užimtumo centras
38. Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
39. Šalčininkų rajono savivaldybės Iždas
40. Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
41. Šalčininkų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
42. Šalčininkų rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba
43. Eišiškių laisvalaikio ir verslo centras
44. Vladislavo Kazakevičiaus laisvalaikio ir sporto centras