Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

E - paslaugos

 

 

Norėdami įvertinti administracines paslaugas ir aptarnavimo kokybę rašykite el. paštu priimamasis@salcininkai.lt 

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas 

Nuoroda

Atsakingas skyrius

1.

Asmens skundo ar prašymo priėmimas  bei nagrinėjimas savivaldybėje

Užsakyti

Bendrasis skyrius

2.

Likviduojamo, bankrutuojančio ar išregistruoto juridinio asmens dokumentų perdavimas tolesniam saugojimui ir pažymos apie priėmimą išdavimas

Užsakyti

Bendrasis skyrius

3.

Pažymos apie darbo stažą ir / arba pajamas bei dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo

Užsakyti

Bendrasis skyrius

       

4.

Mokesčių lengvatos dėl žemės, valstybinės žemės nuomos, paveldėjimo ar nekilnojamo turto suteikimas

Užsakyti

Biudžeto ir finansų skyrius

       

5.

Naujagimio gimimo registravimas

Užsakyti

Civilinės metrikacijos skyrius

6.

Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą 

Užsakyti

Civilinės metrikacijos skyrius

7.

Įvaikinimo įregistravimas 

Užsakyti

Civilinės metrikacijos skyrius

8.

Tėvystės (motinystės) nustatymo registravimas 

Užsakyti

Civilinės metrikacijos skyrius

9.

Tėvystės (motinystės) nuginčijimo registravimas 

Užsakyti

Civilinės metrikacijos skyrius

10.

Tėvystės pripažinimo registravimas 

Užsakyti

Civilinės metrikacijos skyrius

11.

Prašymo sudaryti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas

Užsakyti

Civilinės metrikacijos skyrius

12.

Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimas į apskaitą 

Užsakyti

Civilinės metrikacijos skyrius

13.

Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą 

Užsakyti

Civilinės metrikacijos skyrius

14.

Santuokos nutraukimo registravimas 

Užsakyti

Civilinės metrikacijos skyrius

15.

Užsienio valstybėje nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą 

Užsakyti

Civilinės metrikacijos skyrius

16.

Mirties registravimas 

Užsakyti

Civilinės metrikacijos skyrius

17.

Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą 

Užsakyti

Civilinės metrikacijos skyrius

18.

Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas

Užsakyti

Civilinės metrikacijos skyrius

19.

Civilinės būklės akto įrašo atkūrimas 

Užsakyti

Civilinės metrikacijos skyrius

20.

Civilinės būklės akto įrašo pakeitimas ar papildymas

Užsakyti

Civilinės metrikacijos skyrius

21.

Vardo, pavardės, tautybės keitimas

Užsakyti

Civilinės metrikacijos skyrius

22.

Civilinės būklės akto įrašo išrašo išdavimas

Užsakyti

Civilinės metrikacijos skyrius

23.

Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas

Užsakyti

Civilinės metrikacijos skyrius

24.

Pažymos apie šeiminę padėtį išdavimas asmeniui, ketinančiam sudaryti santuoką užsienio valstybėje 

Užsakyti

Civilinės metrikacijos skyrius

       

25. 

Prašymas leisti organizuoti renginį

Renginių organizavimo Šalčininkų rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarka

Užsakyti

Pranešimas apie organizuojamą renginį

Prašymas dėl pirotechnikos naudojimo

 

 Informacijos, kultūros ir turizmo skyrius

       

26.

Leidimo kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas

Užsakyti

Komunalinio ūkio skyrius

27.

Prašymo, susijusio su saugaus eismo klausimais, nagrinėjimas

Užsakyti

Komunalinio ūkio skyrius

28.

Teisės įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose suteikimas

Užsakyti

Komunalinio ūkio skyrius

29.

Teisės įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą suteikimas

Užsakyti

Komunalinio ūkio skyrius

30.

Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas, dublikato išdavimas ar panaikinimas

Užsakyti

Komunalinio ūkio skyrius

31.

Numerio pastatui, pastato kompleksui, butui, patalpai, korpusui ar žemės sklypui, kuriame pagal jo naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimas, keitimas ar panaikinimas

Užsakyti

Komunalinio ūkio skyrius

       

32.

Leidimo laikyti pavojingus šunis išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo sustabdymo panaikinimas

Užsakyti

Seniūnija

33.

Pažymos apie žemės dirbimą  (Nacionalinei mokėjimo agentūrai) išdavimas

Užsakyti

Seniūnija

34.

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose ar renginių metu išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas

Užsakyti

Seniūnija

35.

Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (-ams) apie jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas

Užsakyti

Seniūnija

36.

Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas

Užsakyti

Seniūnija

37.

Leidimo laidoti išdavimas

Užsakyti

Seniūnija

38.

Charakteristikos dėl leidimo laikyti ginklą išdavimas

Užsakyti

Seniūnija

       
39. Vienkartinės išmokos gimusiam vaikui skyrimas  Užsakyti Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius
40. Socialinės pašalpos skyrimas  Užsakyti Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius
41. Išmokos vaikui skyrimas Užsakyti Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius
42. Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas Užsakyti Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius
43. Teisės į būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijas nustatymas ir jų teikimas Užsakyti Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius
44. Išmokos auginantiems vaikus iki 18 m. (besimokančius iki 24 m.) neįgaliems, kurie NDNT pripažinti nedarbingais ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų, skyrimas Užsakyti Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius
45. Paramos mokinio reikmenims skyrimas Užsakyti Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius
46. Globos (rūpybos ) išmokos skyrimas Užsakyti Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius
47. Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas Užsakyti Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius
48. Laidojimo pašalpos skyrimas Užsakyti Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius
49. Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas Užsakyti Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius
50. Informacija apie vaiko teisių apsaugą ir įvaikinimą ir su tuo susijusius klausimus Užsakyti Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius
51. Asmens skyrimas vaiko globėju (rūpintoju) Užsakyti Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius
       
52. Leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimas arba pranešimo apie pasikeitusį reklamos spalvinį ir/ar grafinį vaizdą pateikimas Užsakyti Statybos ir architektūros skyrius
53. Prašymų leisti rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus miestų ir miestelių teritorijose išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas Užsakyti Statybos ir architektūros skyrius
54. Prašymų įregistruoti teritorijų planavimo dokumentus / įregistruotų teritorijų planavimo dokumentų gavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas Užsakyti Statybos ir architektūros skyrius
55. Prašymų išduoti planavimo sąlygas / planavimo sąlygų gavimas; Prašymų suderinti TPD sprendinius / suderintų TPD sprendinių dokumento gavimas; Prašymų patvirtinti TPD / patvirtinto TPD dokumento gavimas Užsakyti Statybos ir architektūros skyrius
56. Prašymo išduoti leidimą statyti naują (-us) statinį (-ius) / rekonstruoti statinį (-ius) / atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us) pateikimas ir šio leidimo išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas Užsakyti Statybos ir architektūros skyrius
57. Prašymo išduoti specialiuosius reikalavimus  pateikimas ir jų išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas Užsakyti Statybos ir architektūros skyrius
       
58. Paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros ar sporto projektams priėmimas Užsakyti Švietimo ir sporto skyrius
59. Ataskaitų iš vykdančių švietimo, kultūros ar sporto projektų priėmimas Užsakyti Švietimo ir sporto skyrius
       
60.  Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ar panaikinimas Užsakyti Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė
       
61. Leidimo verstis didmenine ar mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas, leidimo dublikato išdavimas, leidimo papildymas (patikslinimas), leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimas arba leidimo panaikinimas Užsakyti Turto valdymo skyrius
62. Neterminuotos, sezoninės ar vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, panaikinimas Užsakyti Turto valdymo skyrius
63. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas (patikslinimas), dublikato išdavimas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas Užsakyti Turto valdymo skyrius
64. Licencijos ar licencijos kopijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, dublikato išdavimas, duomenų atnaujinimas, pratęsimas ar panaikinimas Užsakyti Turto valdymo skyrius
65. Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas, dublikato išdavimas, patikslinimas ar panaikinimas Užsakyti Turto valdymo skyrius
66. Leidimo verstis didmenine ar mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas (patikslinimas), galiojimo sustabdymo panaikinimas arba panaikinimas Užsakyti Turto valdymo skyrius
       
67. Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams nustatymas Užsakyti Žemės ūkio skyrius
68. Ūkininko ūkio įregistravimas, duomenų pasikeitimo, paveldėjimo įregistravimas, pažymėjimo dublikato išdavimas, perkėlimas į kitą savivaldybę, partnerio išregistravimas ar išregistravimas Užsakyti Žemės ūkio skyrius
69. Žemės ūkio valdų įregistravimas, atnaujinimas, išregistravimas, duomenų keitimas mirus valdos valdytojui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre arba partnerio išregistravimas iš ūkininko ūkio Užsakyti Žemės ūkio skyrius
70. Žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimas arba neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimas ir/ar užskaitymas Užsakyti Žemės ūkio skyrius
71. Melioracijos statinių techninių dokumentų, techninių sąlygų projektavimui ar miško įveisimui bei kartografinės medžiagos pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams Užsakyti Žemės ūkio skyrius
72. Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas Užsakyti Žemės ūkio skyrius
73. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninė apžiūra ir apžiūros talono ar jo dublikato išdavimas, įregistravimas, registracijos duomenų keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas, išregistravimas ar pranešimas apie pardavimą Užsakyti Žemės ūkio skyrius
74. Pažymos apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimas Užsakyti Žemės ūkio skyrius
75. Mokesčių lengvatos dėl žemės, valstybinės žemės nuomos, paveldėjimo arba nekilnojamo turto suteikimas Užsakyti Žemės ūkio skyrius