easy to read
Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės

 

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, siekdama užtiktini viešąją tvarką ir visuomenės saugumą Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatytose vietose vykdo nuolatinį viešų erdvių vaizdo stebėjimą ir laikiną vaizdo duomenų įrašymą.

Vykdant vaizdo stebėjimą ir laikiną vaizdo duomenų įrašymą taikomi šių taisyklių apraše nustatyti duomenų tvarkymo principai, duomenų apsaugos techninės ir organizacinės priemonės, užtikrinamas duomenų subjektų teisių įgyvendinimas.

Siekiant supažindinti Duomenų subjektus apie jų vaizdo duomenų tvarkymą, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos interneto tinklapyje viešai skelbiamos vaizdo kamerų įrengimo vietos ir skelbiami darbuotojų, atsakingų už vaido stebėjimą kontaktiniai duomenys.

Vykdant viešų erdvių vaizdo stebėjimą, savivaldybės administracija nekaupia ir netvarko asmens tapatybės duomenų. Vaizdo stebėjimo metu nustačius galimai daromą nusižengimą ar galimai daromą nusikalstamą veiką, vaizdo stebėjimą vykdantys asmenys aprašo šį įvyki registre apibūdindami užfiksuotų asmenų išorinius požymius ir pateikia šią informaciją teisėsaugos institucijoms.

Tais atvejais, kai viešųjų erdvių vaizdo stebėjimo metu nustatomi galimi administraciniai nusižengimai, kurių tyrimas pavestas Savivaldybei, vaizdo stebėjimą vykdantys asmenys aprašo šį įvykį registre apibūdindami užfiksuotų asmenų išorinius duomenis ir atlieka galimo administracinio nusižengimo tyrimą.

Vaizdo duomenys (duomenų įrašai) perduodami Policijai ar kitoms teisėsaugos institucijoms jų prašymu.

Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su jo tvarkomais vaizdo duomenimis, jei toks susipažinimas nepažeidžia kitų asmenų teisių ir laisvių bei teisėtų interesų ar kitų įstatymais saugomų interesų. Tokio prašymo vykdymą atlieka Duomenų apsaugos pareigūnas.

easy to read