easy to read
Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Duomenų gavimo šaltiniai, kai duomenys yra gaunami netiesiogiai iš duomenų subjekto

 

Eil.
Nr.  
Duomenų tiekėjai/duomenų šaltinis                   Duomenų gavimo tikslas
1.   Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 
Ulonų g. 2, Vilnius                    
Savivaldybės biudžeto planavimo, vykdymo iš žemės ir nekilnojamojo turto mokesčių pajamų tikslais. Gaunami žemės ir nekilnojamojo turto savininkų duomenys apie jiems priskaičiuotą žemės ir nekilnojamojo turto mokestį; žemės ir nekilnojamojo turto savininkų duomenys apie jų susidariusią žemės ir nekilnojamojo turto mokesčių nepriemoką; nekilnojamojo turto savininkų duomenis apie nedeklaruotą nekilnojamojo turto mokestį; žemės ir nekilnojamojo turto savininkų duomenys apie su jais sudarytas žemės ir nekilnojamojo turto mokesčio mokestines paskolos sutartis.
2. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Vasario 16-osios g. 14, Vilnius, Mokesčių apskaitos informacinė sistema (MAIS)
 Savivaldybės  licencijuojamų, prižiūrimų bei atskaitingų subjektų priežiūros funkcijai vykdyti. Duomenys apie juridinių ir fizinių asmenų atsiskaitymą su Lietuvos Respublikos valstybės biudžetų, savivaldybių biudžetais, ar VMI administruojamus valstybės  pinigų fondus ir apie juridinių ir fizinių asmenų sumokėtas valstybes rinkliavas už šias Savivaldybės paslaugas: veiklos licencijų ir leidimų išdavimą; kitas paslaugas, įskaitomas į savivaldybės biudžetą, civilinės būklės aktų įrašų tvarkymą, administracines baudas, leidimo prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą; administracinės baudos, paskirtos pagal savivaldybės vykdomųjų institucijų pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus; administracinės baudos, paskirtos pagal  savivaldybės Vaiko apsaugos tarnybos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus.
3.  Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Blindžių g. 17, Vilnius
Paramos žemės ūkiui teikimo tikslais
4.  VĮ Registrų centras
V. Kudirkos g. 18-3, Vilnius  Gyventojų registro duomenys
Pažymų apie šeimos sudėtį ir kitokią faktinę padėtį patvirtinančių dokumentų išdavimui; Statistiniams tikslams; Vaikų teisių apsaugai užtikrinti; Žemės nuomos mokesčiui administruoti; pirminės teisinės  pagalbos teikimui teikiami GRD: Asmens vardas pavardė asmens kodas, lytis, gimimo data, gyvenamoji vieta, gyvenamosios vietos adresas, gyvenamosios vietos deklaravimo data; šeimyninė padėtis; sutuoktinio asmens kodas; vaikų asmens kodai, vaikų skaičius.
5.  VĮ Registrų centras
V. Kudirkos g. 18-3, Vilnius (sutartis sudaryta 2017 m.)
Žemės mokesčio tarifų nustatymo tikslais. Gaunami suminiai duomenys apie Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje esančių privačių žemės sklypų skaičių, plotą ir 2013 metų vidutines rinkos vertes mokesčiams pagal verčių zonas ir masinio vertinimo grupes.
6.  VĮ Registrų centras
V. Kudirkos g. 18-3, Vilnius (sutartis sudaryta 2014 m.)
Valstybinės žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo tikslais. Gaunami Žemės sklypų ir statinių rinkos suvestiniai duomenys (2014 metų žemės sklypų masinio vertinimo vidutinės rinkos verčių duomenys).
7.  VĮ Registrų centras
V. Kudirkos g. 18-3, Vilnius
Ūkio subjektams išduotų licencijų administravimo tikslais Licencijų informacinės sistemos duomenis.
8. VĮ Regitra
Liepkalnio g. 97, Vilnius

Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro duomenys
Administracinių nusižengimų išsiaiškinimo bei administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo tikslais, vykdant Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nuostatas. Teikiami šie duomenys: transporto priemonės identifikavimo duomenys (valstybinis registracijos numeris, identifikavimo numeris), transporto priemonės ir registracijos duomenys (gamybinė markė, komercinis pavadinimas, registracijos statusas, požymis apie dalyvavimą viešajame eisme, pirmosios registracijos data arba gamybos metai), su transporto priemone susijusio duomenų subjekto duomenys (juridinio asmens kodas; juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas; fizinio asmens gimimo data, fizinio asmens vardas, pavardė, transporto priemonės valdymo teisė, adresas).
easy to read