easy to read
Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Želdiniai

LEIDIMŲ IŠDAVIMAS SAUGOTINŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ KIRTIMUI BEI GENĖJIMUI

Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo genėjimo darbams leidimus išduoda Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio skyrius.

Prašymus dėl medžių kirtimo, genėjimo prašome pateikti seniūnijai, kurioje yra jūsų nurodyti želdiniai arba užregistruoti Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos dokumentų priėmimo langelyje arba atsiųsti el. p. langelis@salcininkai.lt 

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Komunalinio ūkio skyriaus vyr. specialistę Dianą Politovą tel.+37070022935, el.p. diana.politova@salcininkai.lt 

 

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLĖS


PRAŠYMO FORMA


IŠDUOTI LEIDIMAI

Nuo 2021 m. lapkričio iki 2022 m. gruodžio 31 d.  

2023 metų leidimai

2024 metų leidimai


ŽELDYNŲ INVENTORIZACIJA


 ŽELDINIŲ BŪKLĖS EKSPERTINIS VERTINIMAS


INFORMACIJA APIE DENDROLOGIŠKAI, EKOLOGIŠKAI, ESTETIŠKAI VERTINGUS, KULTŪROS PAVELDUI IR KRAŠTOVAIZDŽIUI REIKŠMINGUS ŽELDINIUS


TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos 2007-06-28 želdynų įstatymas Nr. X-1241

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-06-26 įsakymas Nr. D1-343 „Dėl želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-01-18 įsakymas Nr. D1-45 „Dėl Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-03-12 įsakymas Nr. D1-269 „Dėl Žalos aplinkai, sunaikinus ar sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus ir objektus, skaičiavimo metodikos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-29 įsakymas Nr. D1-717 „Dėl Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“

Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašas (Patvirtintas LR aplikos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433)

Europos Sąjungos invazinių rūšių sąrašas

Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašas (Patvirtintas LR aplinkos ministro 2020 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. D1-340)

Lietuvos raudonoji knyga

 

 

 

 

 

 

easy to read